woensdag, 5 juni 2024

De meest genoemde hardnekkige problemen die spelen onder vakgroepen psychologie: ‘het wil maar niet lukken’ (40,5%), ‘verloop’ (38,1%) en ‘onbenut talent’ (35,7%). Dit blijkt uit de gegevens die de PgD begin mei verzameld heeft, via een enquête gericht aan alle aangesloten vakgroepen. We hebben 42 (±50% respons) reacties ontvangen. Vier jaar geleden werd een soortgelijke enquête uitgezet en daar ontvingen we 19 (±40% respons) reacties op. Hartelijk dank dat jullie de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen! Het geeft belangrijke input aan de studiemiddag ‘Hier staan wij’. 

‘Het wil maar niet lukken’ of ‘verloop’ of  ‘onbenut talent’… herken jij dit ook binnen jouw organisatie en wil je hier of op andere vastgelopen dynamiek invloed uitoefenen? Kom dan vooral op 21 juni naar de Expo Houten. De docenten, Inge Siebe en Irène van Kessel zullen o.a. aan de hand van een organisatieopstelling demonstreren hoe je belemmerende patronen kan gaan zien en dus doorbreken. Via het werken met familie- of organisatieopstellingen stappen we wat meer uit de cognitieve wereld van taal. Het maakt mogelijk ons hoofd te vertragen door gewoonten en gedachten even opzij te zetten en het lichaam en het gevoel voorrang te geven. Het geeft vaak opmerkelijke nieuwe inzichten, die ook nog eens lang beklijven. Zo is een opstelling die we als PgD gedaan hebben nog steeds vaak leidend in ons beleid (zie foto). We leerden bijvoorbeeld dat het medisch model aantrekkelijk is voor bestuurders, maar met voldoende psychologische kennis is de cliënt uiteindelijk beter geholpen, zo bleek uit deze opstelling (zie foto).

Omdat opstellingen vooral werken als je hier met elkaar direct bij aanwezig kunt zijn, kiezen we er deze keer voor om de studiemiddag NIET digitaal te herhalen. We hopen dat zo veel mogelijk vakgroepen vertegenwoordigd zullen zijn. Nog niet aangemeld? Doe dat dan hier voor de studiemiddag en hier voor de borrel!

developed by