woensdag, 5 juni 2024

Bijvoorbeeld dit gedicht van Marieke Schutte, werkzaam bij Amstelring: 

 

Wie was je en wie ben je nu?  

Mag ik je lezen? Mag ik je zien? 

Een leven vol verhalen, een leven vol leven. 

Nu gereduceerd tot probleem, gereduceerd tot last?  

Gevangen in een cyclus een cirkel op een verder leeg blad.   

Geen tabula rasa, maar woorden die vervagen tussen de regels.  

Een verhaal tussen de regels door en als je geluk hebt mag je het lezen, maar schiet op want voor je het weet is het vergeten en vergaan.  

Wie was je en wie ben je nu?  

Mag ik je lezen? Mag ik je zien? 

 

De cursus behandelt theorieen over (probleem)gedrag en leert cursisten in drie dagen gedrag te analyseren en methodisch te intervenieren volgens gangbare richtlijnen van NIP en Verenso. Psychologen in de ouderenzorg denken en werken veelal vanuit het gedachtengoed van Tom Kitwood. Deze Engelse psycholoog wordt gezien als de grondlegger van de mensgerichte dementiezorg, met zijn boek The person comes first. In de waan van de dag raken we soms verblind door de emoties die onbegrepen of moeilijk te begeleiden gedrag van mensen met dementie oproept. En dreigen daarmee de mens uit het oog te verliezen. Dat heeft Marieke mooi beschreven in dit gedicht. Dank dat we het hier mogen delen! 

Het CCE, de NIP-sectie Ouderenpsychologie en de PgD hebben al jaren geleden de handen ineen geslagen om aandacht te blijven vestigen op mensgericht werken rondom dementie, met name bij complex gedrag. Zij zien bijvoorbeeld dat er allerlei complicaties in de samenwerking ontstaan als gedrag van mensen met dementie leidt tot handelingsverlegenheid of gevoelens van machteloosheid. Dat het soms gaat over ‘wie beslist’ of ‘wie heeft er gelijk’. Dat familie niet wordt meegenomen in de zoektocht naar verbetering. Dat we eigenlijk de persoon met dementie helemaal niet zo goed kennen. Dat medicatie nog te vaak als redding gezien wordt, ook al geven de richtlijnen anders aan. Veel van het gedachtengoed, dat we onder de aandacht willen brengen, is samengevoegd in het boek GEDRAGEN. Op woensdag 3 juli organiseren we een workshop met diezelfde titel. We hopen hier mensen enthousiast te maken over een andere, brede manier van kijken naar gedrag van mensen met dementie en wat professionals hierin doen. De vraag: Wie was je en wie ben je nu? past heel goed op deze prikkelende middag. Er zijn nog plaatsen, schrijf je hier in.  

Luister ook naar de CCE Podcast Expert Tales met Amy van Doormaal en Henriette Ettema: Vertragen en verbinden 

 

developed by