woensdag, 3 juli 2024

Stichting PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg wil een veilige werk-, leer- en netwerkomgeving voor deelnemers, medewerkers, docenten, supervisoren en andere betrokkenen garanderen. Daarin staat leren van klachten voorop en is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld.

De PgD geeft hier invulling aan via een getrapt model van klachtenbehandeling. Met ingang van 1 juli jl. zijn daarnaast twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld, namelijk Henk Geertsema en Yolande Kuin. Deze vertrouwenspersonen kun je benaderen wanneer je als medewerker, docent, supervisor of deelnemer van de PgD te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen (agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie) en integriteitskwesties (fraude, diefstal en corruptie). De vertrouwenspersoon biedt in vertrouwen een luisterend oor aan de melder en denkt mee over mogelijke oplossingen, zoals het aangaan van een gesprek, de klachtenprocedure, aangifte of een verwijzing naar andere hulpverleners.

Henk en Yolanda stellen zich later nog wat uitgebreider aan je voor. Voor nu wensen we hen van harte welkom en zijn zij te benaderen via de contactgegevens in hun profiel op de website. 

developed by