Oplossingsgerichte gespreksvoering is terug!

Lang geleden bood de PgD een 3-daagse cursus Oplossingsgerichte gespreksvoering aan, die ik toen ook zelf gevolgd heb. Wie zich dit gedachtengoed goed eigen kan maken en kan toepassen, ook in de dagelijkse praktijk met kwetsbare ouderen en hun familie, kan veel bereiken. In een fase waar zwaarte en problemen de overhand lijken te krijgen, is denken in oplossingen, doelen, waarden, samenwerken en veerkracht een verademing. Niet alleen bereik je meer, ook wordt het werk prettiger, lichter en boeiender. Docent van deze cursus is Marion Klaver, een expert op het gebied van Oplossingsgerichte Therapie bij mensen met hersenaandoeningen. Zij schrijft hierover in het Handboek Neuropsychotherapie: (OGT) ..'leidt tot een succesvol dichterbij brengen van de gewenste toekomst van de patiënt en draagt bij aan gevoelens van hoop en empowerment'. De cursus begint in januari, inschrijven via Agenda op deze website.