Hoe raakt Corona de landurige zorg?

Veel bewoners van verpleeghuizen, hun familie en zorgmedewerkers worden direct of indirect geraakt door de coronacrisis. Hoe zij worden geraakt is nog niet goed duidelijk, en over de gevolgen voor probleemgedrag verschillen de berichten sterk.

Wij (zie ondergetekenden) willen exploreren wat de mogelijke gevolgen zijn van de corona-maatregelen voor probleemgedrag van mensen in verpleeghuizen. U kunt daarbij helpen door deel te nemen aan een korte online vragenlijst. Invullen kost 10-15 minuten.

Voor een zo compleet mogelijk beeld verspreiden we de link naar deze vragenlijst onder een brede groep van psychologen. Wilt u deze e-mail ook doorsturen naar collega artsen en verpleegkundig specialisten? Het is niet de bedoeling om zorgmedewerkers extra te belasten.

Als u uw antwoorden wilt bewaren, bijvoorbeeld om deze te kunnen vergelijken of combineren met die van uw collega’s, kan dat. Als u de vragenlijst heeft ingevuld en op ‘verzenden’ heeft geklikt, staat er ‘druk uw antwoorden af’. Nadat u klikt op ‘druk uw antwoorden af’ verschijnt er een nieuw scherm. Vervolgens kunt u een PDF maken door te klikken op ‘PDF export’.

U kunt de enquête invullen via deze link:  https://www.radboudumc-surveys.nl/elg/v206/index.php/465548?lang=nl 

De uitkomsten van de enquête zullen we met u delen. Bij vragen kunt u mailen met ukon.elg@radboudumc.nl 

We hopen dat u even tijd kunt vinden om mee te doen!

Hartelijke groet,

Prof. dr. Debby Gerritsen, dr. Roeslan Leontjevas, dr. Christian Bakker, Prof. dr. Raymond Koopmans - Radboudumc

Dr. Martin Smalbrugge, dr. Saskia Teunisse - AmsterdamUMC

Aanvulling vanuit de redactie:

Naast bovenstaand onderzoek lopen er nog een aantal wetenswaardige studies. Lees hierover meer in het kennisdossier op onze site.