Begrepen gedrag

Het behandelen van gedragsproblemen van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen is een belangrijke taak van de ouderenpsycholoog. Belangrijk, maar ook complex, omdat gedrag bepaald wordt door vele factoren, die bovendien niet allemaal goed te beïnvloeden zijn. De multidisciplinaire richtlijn van Verenso en het NIP uit 2018 biedt veel houvast, naast een aantal andere richtlijnen en methodieken. Toch zullen veel collega's behoefte hebben aan aanvullend onderwijs rondom dit thema. De PgD organiseert al enige jaren de cursus Begrepen gedrag, waarin het behandelen van gedragsproblemen het centrale thema is. Dit jaar hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd in de opzet van de cursus, om nog beter aan de vraag tegemoet te komen. Marije Veenstra, in 2018 winnaar van de PgD-prijs voor de beste kennisdeler via het project Load it up! is toegevoegd aan het docententeam. Zij heeft de prijs gekregen voor haar werk rondom onbegrepen gedrag bij woonzorggroep Flevoland. Naast Marije zijn Lindy Hartman en Elles Zwart docent. De cursus zal worden gesplitst in twee delen. Deel een is voor (master)psychologen die nog niet veel werkervaring hebben en zal theoretische kennis bieden over de achtergronden van een aantal veel voorkomende gedragsproblemen. Daarnaast zullen de cursisten methodisch leren (samen)werken volgens bestaande richtlijnen. Deel twee is een verdiepende cursus, een vervolg op deel een, ook geschikt voor gz-psychologen. In deze cursus gaat het om het verbeteren van de werkwijze rondom probleemgedrag instellingsbreed en om persoonlijke effectiviteit. Hoe zorg je ervoor dat je als (gz)psycholoog nu daadwerkelijk het verschil kan maken rondom onbegrepen gedrag? In beide cursussen besteden we naast theoretische kennis veel aandacht aan implementatie van het geleerde in de praktijk en aan het oefenen van benodigde vaardigheden. De data zijn inmiddels geprikt, ga naar https://www.pgdexpertise.nl/agenda en schrijf je in.