Onze meerwaarde

Ouderenpsychologen komen in hun werk voor complexe situaties te staan. Zij worden bijvoorbeeld ingeschakeld bij gedragsproblemen, neuropsychologische diagnostiek of ernstige stemmingsstoornissen. Voor adequate diagnostiek en psychologische hulpverlening is het van belang dat psychologen gemakkelijk een beroep op collega’s kunnen doen, die expert zijn op een bepaald onderwerp. De PgD biedt deze mogelijkheid. De PgD bestaat uit een netwerk van ongeveer 500 psychologen, die met elkaar in contact komen door bijeenkomsten, supervisie en intervisie. De PgD heeft ruim 45 jaar ervaring in het ontwikkelen, toepassen, delen en borgen van psychologische kennis in de ouderenzorg. In die tijd heeft de PgD zijn naam gevestigd als gerenommeerd kennisinstituut. Veel ouderenpsychologen, die in de VVT sector werken, zijn al lange tijd en naar tevredenheid aangesloten bij het netwerk.

Meerwaarde voor de cliënt

Op hoge leeftijd worden mensen in psychisch opzicht kwetsbaar. Bij ouderen komen psychische klachten of ontregeling van gedrag dan ook relatief vaak voor. Psychische klachten kunnen een grote belasting vormen voor ouderen zelf en voor de mensen om hen heen. Er is dan ook veel behoefte aan gespecialiseerde psychologische kennis en hulpverlening voor ouderen. Door psychologische ondersteuning zijn ouderen beter in staat hun autonomie en kwaliteit van leven op peil houden. De ondersteuning bestaat uit individuele psychologische hulpverlening (psychodiagnostiek, gesprekstherapie, mediatieve therapie, psycho-educatie) en een bijdrage aan multidisciplinaire zorgverlening voor mensen met chronische aandoeningen, zoals dementie, de ziekte van Parkinson of de gevolgen van CVA. Door de bundeling van kennis en ervaring van psychologen, zoals de PgD dat doet, verbetert de hulpverlening aan kwetsbare ouderen.

"Door de gesprekken van de psycholoog met mij en mijn zorgverleners kan ik weer verder en voel ik mij begrepen."

Cliënt, 78 jaar

Meerwaarde voor informel​e en formele zorgverleners

Mantelzorgers en professionele zorgverleners van ouderen hebben een zware taak, die zij vaak zeer langdurig moeten volhouden. Psychologische ondersteuning kan crisis en burn out helpen voorkomen. In de intervisie en scholing van psychologen door de PgD neemt de psychologische ondersteuning bij de dagelijkse zorg voor cliënten een centrale plaats in. Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van psychologen aan verzorgenden en aan mantelzorgondersteuning.

"Sinds ik de cursus Begeleiden van Verzorgende Teams heb gevolgd begrijp ik beter waar verzorgenden dagelijks voor staan."

Cursist BVT, 34 jaar

Meerwaarde voor de psycholoog

De ouderenpsychologie is een vakgebied in ontwikkeling. De lijdensdruk van ouderen en hun dierbaren is vaak hoog en het beroep dat op psychologen wordt gedaan daarmee indringend. Psychologen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van hun kennis en professionele vaardigheden. Zij kunnen leren van collega’s rondom complexe thema’s. Door een beroep te doen op het (digitale) netwerk en de scholingsmiddagen bij te wonen kunnen zij hun handelen toetsen aan de kennis van het moment. Deelname aan de PgD wordt door psychologen in de ouderenzorg dan ook gezien als een gunstige secundaire arbeidsvoorwaarde.

"De PgD heeft ons geholpen om onze vakgroep duidelijk te profileren in onze organisatie."

PgD Psycholoog, 48 jaar 

Meerwaarde voor zorgorganisaties

De PgD biedt service op allerlei vlakken rondom de  ouderenpsychologie. De PgD is beschikbaar bij gerichte vragen naar psychologische expertise vanuit het management, bijvoorbeeld bij visieontwikkeling of verbeterprojecten. Daarnaast kan de PgD ondersteunen via praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling in de organisatie. Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen door ontwikkelen tot hoogwaardige en competente professionals. Via de PgD hebben zorgorganisaties toegang tot het adressenbestand van bij de PgD aangesloten psychologen voor snelle onderlinge informatie-uitwisseling.

"Ik zie dat de medewerkers van onze vakgroep psychologie veel profijt hebben van het lidmaatschap van de PgD."

Leidinggevende aangesloten zorgorganisatie