Wie als psycholoog verzorgende teams begeleidt, wordt voor een aantal vragen gesteld die in de gangbare studieboeken niet worden beantwoord.

  • Wie zijn verzorgenden?
  • Wat vinden ze belangrijk in hun werk?
  • Welke moeilijkheden komen zij tegen?
  • Hoe gaan zij hiermee om?
  • Hoe werken teams van verzorgenden, welke kenmerken hebben zij?
  • Hoe geef je vorm en inhoud aan de psychologische begeleiding van verzorgende teams?

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor iedereen
Kosten voor leden €525
Kosten voor niet leden €1050
incl. lunch & cursus materiaal
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement vrijdag, 10 september 2021
t/m vrijdag, 19 november 2021
Tijdstip: 09:30 - 17:00
Totaal beschikbare plaatsen: 21
Ingeschreven deelnemers: 20
Start inschrijfperiode: dinsdag, 1 december 2020
Einde inschrijfperiode: donderdag, 26 augustus 2021

Studielast:

Aanwezigheid: 32 uur
Voorbereiding: 16 uur
Totaal: 48 uur

Programma

vrijdag, 10 september 2021

09:30 - 17:00

Theorie: Verzorgen: een vak apart. Over het vak verzorgen: motivatie van verzorgenden; de betekenis van langdurige zorgrelaties met (kwetsbare) ouderen; de manier waarop verzorgenden met emotionele belasting omgaan; de steun die verzorgenden nodig hebben en (al of niet) krijgen binnen hun organisatie.

Workshop: Formuleren van kernkwaliteiten en persoonlijke leerdoelen.

vrijdag, 24 september 2021

09:30 - 17:00

Theorie: Groepsprocessen. Taken en kenmerken van groepen; impliciete en expliciete normen binnen teams; de rol van de psycholoog; groepsprocessen in organisaties.

Workshop: Vragen stellen: verbinding maken; gevoelsreflecties.

Workshop: Teambegeleiding: socratische gespreksvoering; circulaire vragen stellen; groepsprocessen herkennen en hanteren.

vrijdag, 15 oktober 2021

09:30 - 17:00

Theorie: Methodisch werken met teams: de therapeutische paradox; weerstand herkennen en hanteren; gebruik van oplossingsgerichte technieken en cognitieve technieken.

Workshop: Omgaan met weerstand: weerstand herkennen en hanteren; weerstand voorkomen.

vrijdag, 19 november 2021

09:30 - 17:00

Presentatie praktijkopdrachten: terugkoppeling naar leerdoelen en kernkwaliteiten.

developed by