Doen bij Depressie is een multidisciplinair zorgprogramma voor zowel cognitief competente - als cognitief beperkte cliënten. Betrokken disciplines zijn: verzorging, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. Het programma bestaat uit verschillende fasen, te weten: Herkennen signalen, screenen, diagnosticeren, behandelen en evalueren. Binnen de fase Behandelen is er een modulaire opbouw. Module 1, basisinterventies, wordt ingezet als sprake is van relevante depressie symptomen. Module 2, psychotherapie, wordt ingezet als er een depressiediagnose is gesteld (beperkte depressie, depressieve stoornis, depressie bij dementie). Module 3, het overwegen van medicatie door de arts, is aan de orde bij een depressieve stoornis en wanneer eerdere behandelvormen onvoldoende effect hadden. Vanwege de geconstateerde effecten van het programma op apathie, is in de nieuwe versie van Doen bij Depressie specifiek aandacht voor apathie. Het zorgprogramma is erkend door de deelcommissie ouderenzorg op 7 november 2014. Oordeel: effectief - goede aanwijzingen.

De PgD organiseert in samenwerking met het UKON deze cursus, die bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen. De cursus gericht op (gz-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Aan de orde komen: Theorie en uitvoering van het multidisciplinaire zorgprogramma Doen bij Depressie met daarin ook aandacht voor apathie, de psychotherapeutische interventie Dierbare Herinneringen en implementatie van een multidisciplinair zorgprogramma.

We bieden de scholing aan in zowel een live variant als een digitale versie. Deze live variant bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen (dag 1: 9.30 – 17.00 uur; dag 2: 9.30 – 13.00 uur).
 

Docenten zijn: Debby Gerritsen (ouderenpsycholoog en Hoogleraar aan het Radboudumc in Nijmegen), Riët Daniël (GZ-psycholoog en seksuoloog bij de Archipel Zorggroep) en Claire Bouwmans-Hooiveld (GZ-psycholoog bij De Zorggroep en Hoofddocent keuzemodule ouderen en gezondheidszorgpsychologie bij de GZ-opleiding). 


In samenwerking met:

Inschrijven

Informatie:

Type evenement Cursus
Kosten voor leden €199
Kosten voor niet leden €398
inclusief lunch & cursus materiaal
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement vrijdag, 14 oktober 2022
t/m vrijdag, 25 november 2022
Totaal beschikbare plaatsen: 16
Ingeschreven deelnemers: 13
Start inschrijfperiode: vrijdag, 1 januari 2021
Einde inschrijfperiode: vrijdag, 7 oktober 2022

Studielast:

Aanwezigheid: 11 uur
Voorbereiding: 6 uur
Totaal: 17 uur

Programma

vrijdag, 14 oktober 2022

9.30-17.00

Multidisciplinair zorgprogramma Doen bij Depressie & Dierbare herinneringen

vrijdag, 25 november 2022

09.30-13.00

Terugkoppeling Dierbare herinneringen en implementatie

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by