Wie als net afgestudeerde psycholoog start in de ouderenzorg kan het gevoel krijgen ‘in het diepe’ te worden gegooid. Ondanks goede begeleiding van collega’s kan het werk overweldigend voelen en kunnen vragen opkomen zoals:

  • Wat is mijn rol in het multidisciplinair team en wat wordt er precies van mij verwacht?
  • Hoe organiseer ik mijn werk en bewaak ik mijn grenzen?
  • Waar haal ik mijn kennis en waar moet ik beginnen met scholing?
  • Kan ik dit wel? Wat als ik door de mand val?

De introductiecursus is bestemd voor beginnende ouderenpsychologen en het beste te volgen in het eerste half jaar dat ze aan het werk zijn. Ook stagiaires psychologie of psychologen die een werkervaringsplek hebben in de ouderenzorg zijn van harte welkom. Voor hen geldt dat zij minimaal een maand ingewerkt moeten zijn. Deze cursusdag is voor hen een mooie aanvulling, maar nadrukkelijk geen vervanging van een inwerkschema of stagebegeleiding.

De cursus heeft als doel bij te dragen aan een goede start voor nieuwkomers in het vak en daarnaast kwaliteitsborging van de ouderenpsychologie door het meegeven van basiskennis, het stimuleren van multidisciplinair samenwerken en bieden van een routekaart voor nascholing. Er wordt beoogd dat beginnende collega’s zich geïnspireerd en zelfverzekerd voelen om te starten met werken in de ouderenzorg. Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de persoonlijke veerkracht en cursisten gaan naar huis met een persoonlijk plan voor hun verdere ontwikkeling.

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor master psycholoog
Kosten voor leden €65
Kosten voor niet leden €130
incl. lunch & cursus materiaal
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement woensdag, 28 september 2022
Tijdstip: 09.30 - 17.00 uur
Totaal beschikbare plaatsen: 21
Ingeschreven deelnemers: 21
Start inschrijfperiode: woensdag, 22 december 2021
Einde inschrijfperiode: woensdag, 21 september 2022

Studielast:

Aanwezigheid: 7.5 uur
Voorbereiding: 0 uur
Totaal: 7,5 uur
developed by