Cursus voor Gz-psychologen of masterpsychologen met minimaal 3 jaar werkervaring, die actuele betrokkenheid hebben bij mensen met de Ziekte van Parkinson​.

In deze 4-daagse cursus vergaren we kennis en inzicht over de psychologische gevolgen van de ziekte en leren we welke therapeutische mogelijkheden de psycholoog heeft. Via kennisoverdracht vernemen we de actuele stand van zaken wat betreft relevante kenmerken van de Ziekte van Parkinson voor het dagelijks leven, zoals fluctuaties, hallucinaties, angst, executieve dysfuncties. Ook komt de werking en bijwerkingen van medicatie aan de orde. 
De rol van de psycholoog wordt belicht in drie van elkaar te onderscheiden fasen van de ziekte: rondom de diagnose, met hulp zelfstandig en de palliatieve fase. Voor iedere fase onderzoeken we de voorwaarden voor een goede kwaliteit van leven, rekening houdend met klachten en beperkingen, maar ook met de wensen, autonomie en veerkracht van degene die de ziekte heeft. In de gehele cursus zal veel aandacht besteed worden aan relationele gevolgen en rolveranderingen en hoe je hier als psycholoog aandacht aan kan besteden. 
Werkvormen in de cursus zijn kennisoverdracht, vaardigheidstraining (communicatie- en therapeutische vaardigheden), een praktijkopdracht en het uitwisselen van ervaringen in casuïstiekbesprekingen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor discussie over ethische dilemma’s, zoals: De diagnose dementie: mokerslag of inzicht gevend? Vechten tegen de ziekte of leven met? Thuis tot de dood ons scheidt of toch het verpleeghuis? Wie wikt, wie beschikt? Euthanasie of op andere wijze waardig sterven?

We zijn voornemens om accreditatie voor deze cursus aan te vragen. De PgD is voornemens om deze cursus 1 keer per 2 jaar te verzorgen.

Docenten zijn Anneke Demmendal Gz-psycholoog bij AxionContinu en Debby van Rhijn, Gz-psycholoog bij ZorgSpectrum. Beiden zijn aangesloten bij ParkinsonNet en hebben ruime praktijkervaring en expertise. Daarnaast zijn beiden ervaren docenten.

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor iedereen
Kosten voor leden €525
Kosten voor niet leden €1050
Prijs is incl. cursusmateriaal en lunch
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement vrijdag, 25 februari 2022
t/m vrijdag, 27 mei 2022
Tijdstip: 9.30-17.00
Totaal beschikbare plaatsen: 14
Ingeschreven deelnemers: 14
Start inschrijfperiode: vrijdag, 4 juni 2021
Einde inschrijfperiode: donderdag, 17 februari 2022

Studielast:

Aanwezigheid: 28 uur
Voorbereiding: 8 uur
Totaal: 36 uur

Programma

vrijdag, 25 februari 2022

9.30-17.00

vrijdag, 18 maart 2022

9.30-17.00

vrijdag, 15 april 2022

9.30-17.00

vrijdag, 27 mei 2022

9.30-17.00
developed by