Bestemd voor: beginnende psychologen in de ouderenzorg

Psychologen in de ouderenzorg worden verondersteld methodisch te kunnen werken aan probleemgedrag. De problemen die zich voordoen zijn vaak complex, de werkomstandigheden soms moeilijk. Er zijn richtlijnen en handreikingen beschikbaar, maar deze in praktijk kunnen toepassen vraagt toch om extra scholing en verdieping.

In deze (basis)cursus leren cursisten te denken en kijken vanuit de gangbare theorieën over probleemgedrag en methodisch te werken volgens de ‘Handreiking Psychologisch handelen bij probleemgedrag bij dementie’ en de ‘Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie’
 

Na de cursus kan de cursist:

  • Theoretische kennis over het ontstaan, in stand houden en behandelen van veel voorkomende vormen van pg in praktijk toepassen en overdragen.
  • Een analyse maken van probleemgedrag in praktijk
  • Een (mediatief) behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
  • Werken volgens vigerende richtlijnen van NIP en Verenso.

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor iedereen
Kosten voor leden €395
Kosten voor niet leden €790
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement vrijdag, 23 april 2021
t/m vrijdag, 2 juli 2021
Totaal beschikbare plaatsen: 14
Ingeschreven deelnemers: 13
Start inschrijfperiode: woensdag, 4 november 2020
Einde inschrijfperiode: vrijdag, 19 maart 2021

Studielast:

Aanwezigheid: 24 uur
Voorbereiding: 8 uur
Totaal: 32 uur

Programma

vrijdag, 23 april 2021

09.30-17.00

Dag 1: Kennismaking, theoretische modellen probleemgedrag bij ouderen en in het bijzonder bij dementie, focus op angst, achterdocht. Practicum: verkenning en diagnostiek. Voorbereiding praktijkopdracht en literatuur.

vrijdag, 28 mei 2021

09.30-17.00

Dag 2: Inbreng cursisten vanuit literatuur, focus op afweer en agressie, focus op somberheid, claimen en apathie. Practicum: interventie en evaluatie

Supervisie tussen dag 2 en dag 3: 1,5 uur.
Let op: deze sessie is niet opgenomen in de prijs en wordt extra gefactureerd indien er geen gratis uren beschikbaar zijn als onderdeel van de aansluiting.

vrijdag, 2 juli 2021

09.00-17.00

Dag 3: Presentaties casuïstiek, Practicum op verzoek, samenvatting en evaluatie.

developed by