Bestemd voor: beginnende psychologen in de ouderenzorg

Psychologen in de ouderenzorg worden verondersteld methodisch te kunnen werken aan probleemgedrag. De problemen die zich voordoen zijn vaak complex, de werkomstandigheden soms moeilijk. Er zijn richtlijnen en handreikingen beschikbaar, maar deze in praktijk kunnen toepassen vraagt toch om extra scholing en verdieping.

In deze (basis)cursus leren cursisten te denken en kijken vanuit de gangbare theorieën over probleemgedrag en methodisch te werken volgens de ‘Handreiking Psychologisch handelen bij probleemgedrag bij dementie’ en de ‘Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie’

Na de cursus kan de cursist:

  • Theoretische kennis over het ontstaan, in stand houden en behandelen van veel voorkomende vormen van pg in praktijk toepassen en overdragen.
  • Een analyse maken van probleemgedrag in praktijk
  • Een (mediatief) behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
  • Werken volgens vigerende richtlijnen van NIP en Verenso.

Docenten: Lindy Hartman en Marije Veenstra (bij voldoende interesse aangevuld met een derde docent)

Inschrijven

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor deze scholing. U kunt zich wel inschrijven op de wachtlijst.

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor iedereen
Kosten voor leden €395
Kosten voor niet leden €790
Prijs is nog onder voorbehoud en incl. cursusmateriaal en lunch
Locatie De Hoge weide
Ab Harrewijnstraat 45
3544 AL Utrecht
Datum evenement vrijdag, 14 januari 2022
t/m vrijdag, 25 maart 2022
Tijdstip: 09.30-17.00
Totaal beschikbare plaatsen: 14
Ingeschreven deelnemers: 14
Start inschrijfperiode: woensdag, 5 mei 2021
Einde inschrijfperiode: vrijdag, 7 januari 2022

Studielast:

Aanwezigheid: 24 uur
Voorbereiding: 8 uur
Totaal: 32 uur

Programma

vrijdag, 14 januari 2022

09.30-17.00

Dag 1: Kennismaking, theoretische modellen probleemgedrag bij ouderen en in het bijzonder bij dementie, focus op angst, achterdocht. Practicum: verkenning en diagnostiek. Voorbereiding praktijkopdracht en literatuur.

vrijdag, 11 februari 2022

09.30-17.00

Dag 2: Inbreng cursisten vanuit literatuur, focus op afweer en agressie, focus op somberheid, claimen en apathie. Practicum: interventie en evaluatie

vrijdag, 25 maart 2022

09.30-17.00

Supervisie tussen dag 2 en dag 3: 1,5 uur.
Let op: deze sessie is niet opgenomen in de prijs en wordt extra gefactureerd indien er geen gratis uren beschikbaar zijn als onderdeel van de aansluiting.

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by