De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ is erop gericht mensen met dementie en hun centrale mantelzorger handvatten te geven om met alle veranderingen en stressoren die de dementie met zich meebrengt om te leren gaan. De centrale mantelzorger zal vaak een partner zijn, maar kan ook een zoon, dochter, ander familielid of vriend zijn. Deze interventie is een aangepaste versie van de methode SHARE (Support, Health, Activities, Resources, Education). Deze Amerikaanse interventie, ontwikkeld door Benjamin Rose Institute, is gebaseerd op het Stress Process Model of Caregiving. De Nederlandse bewerking bestaat uit een pre-sessie, vier sessies en een optionele familiesessie. De thema’s die worden besproken zijn: Relatie en communicatie, waarden en voorkeuren, tijd voor jezelf en voor elkaar, hulp inschakelen en het gemaakte toekomstplan delen met belangrijke anderen. Het toekomstplan kan houvast bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen waar het cliëntpaar later voor kan komen staan. De methodiek is overzichtelijk en biedt veel houvast voor de werkwijze. Daarnaast is het vakmanschap van de gz-psycholoog van belang om de methodiek aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van ieder uniek cliëntpaar. Het Trimbos-instituut werkt, samen met de PgD, aan de doorontwikkeling en implementatie van de methodiek.

Inhoud: De theoretische uitgangspunten worden toegelicht, evenals relevante resultaten uit het pilotonderzoek. Daarna wordt de methodiek doorgelopen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vaardigheidstrainingen. De werkmap met handleiding wordt tijdens de training uitgereikt.

De docent is Ingrid van de Ven, gz-psycholoog Parnassia team Ouderen / PHHaastrecht. Ingrid heeft meegewerkt aan de pilot en diverse cliëntparen begeleid aan de hand van de methodiek. 

Kosteloos bij deelname aan een onderzoek naar impact van de interventie 

Er loopt vanuit het Trimbos-instituut (programma Ouderen) een onderzoek naar de impact van de interventie op cliëntparen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de impact op kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en communicatie. Wil je meer weten over het onderzoek en wellicht deelnemen, neem dan contact op met onderzoeker Marieke Kroezen van het Trimbos via mkroezen@trimbos.nl. Zij vertelt je graag meer. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en staat los van de training. Mocht je echter mee willen doen aan het onderzoek, dan kun je de training kosteloos volgen.
 

De locatie van de training wordt z.s.m. bekend gemaakt.


In samenwerking met:

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor iedereen
Kosten voor leden €130
Kosten voor niet leden €260
Doe je mee aan het onderzoek, dan kun je deze training kosteloos volgen.
Locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Datum evenement woensdag, 19 mei 2021
Tijdstip: 9.30 - 17.00
Totaal beschikbare plaatsen: 12
Ingeschreven deelnemers: 9
Start inschrijfperiode: donderdag, 18 maart 2021
Einde inschrijfperiode: dinsdag, 18 mei 2021

Studielast:

Aanwezigheid: 7 uur
Voorbereiding: 0 uur
Totaal: 7 uur
developed by