Wie als psycholoog verzorgende teams begeleidt, wordt voor een aantal vragen gesteld die in de gangbare studieboeken niet worden beantwoord:

  • Wie zijn verzorgenden?
  • Wat vinden ze belangrijk in hun werk?
  • Welke moeilijkheden komen zij tegen?
  • Hoe gaan zij hiermee om?
  • Hoe werken teams van verzorgenden, welke kenmerken hebben zij?
  • Hoe geef je vorm en inhoud aan de psychologische begeleiding van verzorgende teams?

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.

Deze editie van de cursus is op verzoek van Noorderbreedte extra ingepland en zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van Alliade te Heerenveen.  

Inschrijven

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor deze scholing. U kunt zich wel inschrijven op de wachtlijst.

Informatie:

Type evenement Cursus
Kosten voor leden €525
Kosten voor niet leden €1050
incl. lunch & cursus materiaal
Locatie Hoofdkantoor Alliade
Trambaan 10
8440 AH Heerenveen
Datum evenement woensdag, 2 oktober 2024
t/m woensdag, 8 januari 2025
Tijdstip: 09:30 - 17.00
Totaal beschikbare plaatsen: 14
Ingeschreven deelnemers: 14
Start inschrijfperiode: dinsdag, 6 februari 2024
Einde inschrijfperiode: maandag, 2 september 2024

Studielast:

Aanwezigheid: 32 uur
Voorbereiding: 16 uur
Totaal: 48 uur

Programma

woensdag, 2 oktober 2024

09.30 - 17.00

Theorie: Verzorgen: een vak apart. Over het vak verzorgen: motivatie van verzorgenden; de betekenis van langdurige zorgrelaties met (kwetsbare) ouderen; de manier waarop verzorgenden met emotionele belasting omgaan; de steun die verzorgenden nodig hebben en (al of niet) krijgen binnen hun organisatie.

Workshop: Formuleren van kernkwaliteiten en persoonlijke leerdoelen.

woensdag, 13 november 2024

09.30 - 17.00

Theorie: Groepsprocessen. Taken en kenmerken van groepen; impliciete en expliciete normen binnen teams; de rol van de psycholoog; groepsprocessen in organisaties.

Workshop: Vragen stellen: verbinding maken; gevoelsreflecties.

Workshop: Teambegeleiding: socratische gespreksvoering; circulaire vragen stellen; groepsprocessen herkennen en hanteren.

woensdag, 11 december 2024

09.30 - 17.00

Theorie: Methodisch werken met teams: de therapeutische paradox; weerstand herkennen en hanteren; gebruik van oplossingsgerichte technieken en cognitieve technieken.

Workshop: Omgaan met weerstand: weerstand herkennen en hanteren; weerstand voorkomen.

woensdag, 8 januari 2025

09:30 - 17:00

Presentatie praktijkopdrachten: terugkoppeling naar leerdoelen en kernkwaliteiten.

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by