“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 600 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Theo Arts

Voormalig bestuurslid PGD

“ - ”

Card image cap

Judith Meurs

Psycholoog

“ - ”

Card image cap

Laura Schellekens

Klinisch neuropsycholoog, praktijkopleider, supervisor, management, docent

“ Binnen de ouderenzorg wil ik, vanuit mijn enthousiasme én kennis van neuropsychologie en psychiatrie, bijdragen aan kwaliteit van diagnostiek en behandeling. ”

Card image cap

Willemijn van der Vleuten

GZ-psycholoog, behandelaar in BasisGGZ met ACT, praktijkopleider en werkbegeleider GZ-opleiding

“ Het is prachtig om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen en aan de expertise van professionals. Daar mogen we trots op zijn! ”

Card image cap

Amber Jongeneelen-Verdiesen

Basispsycholoog

“ Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. ”

Card image cap

Joost van Dijk

Psycholoog

“ Ouderenzorg: samen breder kijken om samen beter te begrijpen ”

Card image cap

Esmee te Vaarwerk

Psycholoog

“ In mijn omgang met mensen vind ik het belangrijk de ander het gevoel te geven dat diegene écht gezien en gehoord wordt, want die persoon is waardevol! ”

Card image cap

Mark Broeders

GZ-Psycholoog

“ Gedreven GZ-psycholoog met hart voor diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek, lesgeven en warme zorg. ”

Card image cap

Maritza Allewijn

Directeur PgD, gz-psycholoog

“ Wij ondersteunen psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. ”

Card image cap

Caroline Witteveen

Psycholoog

“ De complexiteit en levensgeschiedenis maakt het werken met ouderen interessant en afwisselend. ”

developed by