“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 600 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Inge Liesveld

GZ-psycholoog

“ De ander zien voor wie hij is en hem/ haar zo goed mogelijk bijstaan in de uitdagingen van de laatste levensfase. ”

Card image cap

Jannet van Klaveren

GZ psycholoog, systeemtherapeut,

“ Kwetsbaarheid begint met moed, moed om er te zijn en jezelf te laten zien. ”

Card image cap

Suzan Paulussen

Psycholoog

“ Van betekenis zijn voor het leven van bewoners in de ouderenzorg ”

Card image cap

Maritza Allewijn

Directeur PgD, gz-psycholoog

“ Wij ondersteunen psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. ”

Card image cap

Marije Vissers-van Randwijk

GZ-psycholoog

“ Met aandacht er zijn voor cliënten en collega's. ”

Card image cap

Celeste van Wendel

masterpsycholoog

“ Denk in mogelijkheden. Persoonsgericht werken staat centraal. Daarnaast wil ik graag dat intimiteit ook een "normaal" onderwerp wordt in het verpleeghuis ”

Card image cap

Lilian Geurtsen

GZ-psycholoog

“ Goede psychologische behandeling, op elke leeftijd! ”

Card image cap

Marianne Haverlach

gz-psycholoog

“ Ieder mens is uniek en heeft iets moois. Dat telkens weer te ontdekken samen met de ander is het mooie van mijn werk. ”

Card image cap

Riëlle Schoenmakers-Wierenga

Basispsycholoog

“ Het is mijn motto om vanuit het perspectief dat ieder mens waardevol is, kwetsbare ouderen te ondersteunen in een menswaardig bestaan. ”

Card image cap

Yolande Willems

psychodiagnostisch medewerker

“ De cliënt bij het neuropsychologisch onderzoek zo goed mogelijk laten presteren. ”

developed by