“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 900 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Nieuws

woensdag, 3 juli 2024

Terugblik studiemiddag Profilering en positionering

In een middagvullend programma hebben Inge Siebe (GZ-psycholoog i.o. tot klinisch neuropsycholoog) en Irène van Kessel (adjunct-directeur PgD/adviseur) ons op 21 juni meegenomen in verschillende vraagstukken en theorieën die horen bij je positie en profilering als psycholoog en als vakgroep.

woensdag, 3 juli 2024

Nieuwe regeling ‘Veilig leren en werken bij de PgD’

Een professionele organisatie zorgt goed voor haar medewerkers en andere betrokkenen. Dat betekent ook dat wij rekening mee moeten houden met de mogelijkheid dat er binnen ons werk sprake kan zijn van ongewenst of zelfs schadelijke omgangsvormen.

woensdag, 3 juli 2024

In gesprek over doodsverlangens

Boekbespreking Marion Klaver – Doodsverlangens. Therapeutische gespreksvoering met ouderen die verlangen naar de dood. Gompel&Svacina, 2024 

woensdag, 3 juli 2024

Bon dia tur hende, kon ta bai?

Mi ta spera ku ta bai bon.                     
Oftewel: hoe gaat het? Ik hoop goed.

woensdag, 3 juli 2024

Wacht niet tot het vastloopt

Een position paper van het NIP over het belang van psychologische veiligheid op de werkvloer.  

woensdag, 5 juni 2024

Vakgroepsupervisie, een aanrader!

Wist je dat je bij de PgD ook vakgroepsupervisie kunt aanvragen bij een van de aangesloten supervisoren? Mijn ervaring is dat vakgroepsupervisie als een snelkookpan werkt waarbij ook de onderlinge banden tussen de vakgroepsleden verbeteren. 

woensdag, 5 juni 2024

Wie ben jij?

Aan cursisten van de PgD-cursus Psychologisch handelen bij probleemgedrag wordt gevraagd in hun eindpresenatie een creatieve werkvorm te gebruiken en dat levert vaak mooie resultaten op.

woensdag, 5 juni 2024

De kracht van de ouderenpsychologie

Symposium De kracht van Ouderenpsychologie – Stand van zaken en blik op de toekomst. Schrijf je nu in!

Card image cap

Eelke Visser

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

“ Word goed in wat je leuk vindt ”

Card image cap

Lianne van de Kraats

Psycholoog

“ Een bijdrage leveren aan goede persoonsgerichte zorg binnen de ouderenzorg. ”

Card image cap

Jildou Stapert

Psycholoog i.o. GZ-psycholoog

“ Werken met een verouderende doelgroep zie ik als een uitdagende, maar dankbare taak. Ik vind het belangrijk om naast mijn cliënten te staan. ”

Card image cap

Monique Yntema

GZ-Psycholoog

“ Contact maken is het belangrijkste in de samenwerking. ”

Card image cap

Dominique Poelarends

(Neuro)psycholoog

“ Ik wil mijn wetenschappelijke en klinische vaardigheden optimaal inzetten om zodoende de best mogelijke dementie zorg te leveren. ”

Card image cap

Martin de Graaf

GZ-Psycholoog

“ Helpen en ondersteunen van alle mensen om mij heen (cliënten, bewoners, familie, collega's/ medewerkers), want iedereen verdient goede psychische zorg. ”

Card image cap

Sanne Querido

Psycholoog

“ Welzijn en geluk hangen niet af van de aanwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan ”

Card image cap

Josanne Vuijk-Offermans

Psycholoog

“ Ik hoop dat ik veel mensen mag helpen om hun kwaliteit van leven te optimaliseren. Ik ben gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. ”

Card image cap

Margot Ruber

GZ-psycholoog, werkbegeleider, vakgroepvoorzitter

“ Doelgroepen medische psychologie, D-ZEP en GZSP, rol als werkbegeleider en vakgroepvoorzitter. ”

Card image cap

Justlin van Bruggen

Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog

“ Vanuit de behoefte van de cliënt. ”

Aangesloten organisaties

bekijk alle aangesloten organisaties
Vakgroep grootte
kleiner dan 5
tussen de 5 en 10
tussen de 10 en 20
boven de 20
developed by