“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 600 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Ingrid Rietkerk

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

“ Waarom moeilijk doen als het samen kan? ”

Card image cap

Laura Fornara

PioG

“ Leren over de ouderenzorg ”

Card image cap

Judith Arkesteijn

gz-psycholoog, supervisor, praktijkopleider, WZD-functionaris

“ Met aandacht en zoekend naar verbinding een bijdrage leveren aan het welbevinden van clienten en zorgteams. ”

Card image cap

Daniëlle Groenewoud

GZ psycholoog; praktijkopleider GOP-fl

“ Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. ”

Card image cap

Maritza Allewijn

Directeur PgD, gz-psycholoog

“ Wij ondersteunen psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. ”

Card image cap

Tara van lierop

Masterpsycholoog

“ nader in te vullen. ”

Card image cap

Amaya van Leeuwen

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, VIO-begeleider

“ Luisteren helpt ”

Card image cap

Caroline Witteveen

Psycholoog

“ De complexiteit en levensgeschiedenis maakt het werken met ouderen interessant en afwisselend. ”

Card image cap

Ilse de Horde

Psycholoog

“ De kwaliteit van leven en sterven bevorderen van ouderen met en zonder dementie. ”

Card image cap

Sandra Hock

GZ-psycholoog, supervisor, seksuoloog

“ Jou helpen (weer) in je kracht te komen! ”

developed by