“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 900 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Eelke Visser

Psycholoog

“ Samen bereik je het meest ”

Card image cap

Nicole van Geel

GZ-Psycholoog

“ Werken met ouderen met complexe problematiek (neurocognitieve problemen, psychiatrie) en hierin zowel de oudere zelf als zijn systeem zien en betrekken. ”

Card image cap

Yentl Heemstra

Psycholoog

“ Mijn affiniteit ligt bij het werken met ouderen. De kwetsbaarheid, comorbiditeit evenals de diversiteit maken het werk waardevol in deze doelgroep. ”

Card image cap

Esther Vliem

Basis psycholoog

“ Niet geschoten, altijd mis. ”

Card image cap

Kersti Mischke

GZ psycholoog

“ Weten wat je kan, weten wat je wil, weten wat je doet en laat ”

Card image cap

Jay-Dee Troost

Psycholoog

“ "Waarom moeilijk doen, als het samen kan? ~ Loesje" ”

Card image cap

Marina Bakhit

Masterpsycholoog

“ Ik zie elke stap die een cliënt in de goede richting maakt als een overwinning. Deze motivatie wil ik ook overbrengen naar de cliënten. ”

Card image cap

Ruud Vis

GZ-psycholoog, praktijkhouder, praktijkopleider en werkbegeleider GZ-opleiding

“ Het is de kunst de gedragsveranderingen er uit te filteren die de patiënt je tussen de regels door aanreikt, maar vaak onvoldoende worden opgemerkt ”

Card image cap

Sanne Querido

Psycholoog

“ Welzijn en geluk hangen niet af van de aanwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan ”

Card image cap

Judith Arkesteijn

gz-psycholoog, wzd-functionaris

“ Met aandacht en zoekend naar verbinding een bijdrage leveren aan het welbevinden van clienten en zorgteams. ”

developed by