“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 600 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Anne van de Wetering

Basispsycholoog

“ Ik wil een bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van leven van onze cliënten, juist door samen te werken met de cliënt, familie en het zorgteam. ”

Card image cap

Sanne Querido

Psycholoog

“ Welzijn en geluk hangen niet af van de aanwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan ”

Card image cap

Rachel Adriaanse

GZ-psycholoog, praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor voor de GZ-opleiding

“ Kwalitatief goede zorg en behandeling voor ouderen, in en buiten de instelling. ”

Card image cap

Jelte Douwstra

Psycholoog, Psychodiagnostisch medewerker

“ Als startend psycholoog wil ik mij graag verder ontwikkelen binnen het werkveld van de ouderenzorg. ”

Card image cap

Han Diesfeldt

Voormalig directeur PgD

“ Collega's in de ouderenzorg behulpzaam zijn bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, data-analyse en rapportage ”

Card image cap

Rosa Groen

Psycholoog

“ … ”

Card image cap

Manon Maes-Jacobs

Psycholoog

“ Je bent nooit te oud om te leren. ”

Card image cap

Maritza Allewijn

Directeur PgD, gz-psycholoog

“ Wij ondersteunen psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. ”

Card image cap

Marja Vink

klinisch psycholoog, praktijkopleider, supervisor

“ Goed opgeleide psychologen kunnen het verschil maken, zeker in de hulpverlening aan ouderen! ”

Card image cap

Theo Arts

Voormalig bestuurslid PGD

“ - ”

developed by