“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 600 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Kim van Driel

Psycholoog

“ De persoon en levensloop achter de bewoner zien en dit meenemen in mijn benadering en behandeling ”

Card image cap

Ingrid Rietkerk

GZ-psycholoog, WZD-functionaris

“ Waarom moeilijk doen als het samen kan? ”

Card image cap

Tara van lierop

Masterpsycholoog

“ nader in te vullen. ”

Card image cap

Marije Kaat

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog

“ Het welbevinden van kwetsbare ouderen bevorderen door tegemoet te komen aan psychosociale behoeften, met een persoonsgerichte blik! ”

Card image cap

Lianne van de Kraats

Psycholoog

“ Een bijdrage leveren aan goede persoonsgerichte zorg binnen de ouderenzorg. ”

Card image cap

Noud Engelen

Penningmeester Bestuur

“ Analyse, uitdaging, verbinding ”

Card image cap

Jorma van Winden-vink

GZ-psycholoog, Wzd-functionaris

“ Voor elke cliënt maatwerk! ”

Card image cap

Malloney Sadi

Psycholoog

“ ___ ”

Card image cap

Romy van den Ende

Psycholoog

“ Ik vind het belangrijk geüpdatet te blijven over de nieuwste ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en psychologie om de beste zorg te kunnen geven! ”

Card image cap

Arthur Schilling

GZ-psycholoog

“ Zoeken naar de meest optimale (omgang) communicatie tussen mensen (zorg, clienten, familie) die van betekenis voor elkaar zijn in een bepaalde tijdsfase. ”

developed by