“De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.”
Team PgD

Scholing

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. Hieronder een overzicht van alle activiteiten die op de planning staan. Het persoonlijk dashboard biedt aangesloten psychologen een overzicht van scholingen waar je voor ingeschreven staat.

Supervisie

De PgD bemiddelt bij supervisie. Ervaren collega’s kunnen via de PgD supervisie geven. Vakgroepen die supervisie nodig hebben, vinden via de PgD een goede supervisor die past bij de specifieke supervisievraag. Dit kan individueel of in groepsverband.

Kennis

Aansluiting bij de PgD betekent dat de vakgroep psychologie op elk van de andere individuele deelnemers een beroep kan doen. De PgD verzamelt expertise en stelt dit ter beschikking aan leden via onderstaande kennisdossiers en het scholingsprogramma. 

Onze meerwaarde

Samenwerking in ontwikkeling

Vakgroepen die deelnemen aan de PgD, ervaren de samenwerking als steun in de rug in de ontwikkeling en borging van kennis en professionele vaardigheden van alle psychologen binnen de vakgroep.

Aandacht voor ondersteuning

Binnen de PgD wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de psychologen vakgroep bij hun rol als werkbegeleider, begeleiders van verzorgenden en ondersteuners van mantelzorgers.

Bundeling van kennis

Door de bundeling van kennis en ervaring van bijna 900 psychologen, verbetert de hulpverlening die de aangesloten vakgroepen geven aan kwetsbare ouderen.

Aantrekkelijker als werkgever

Zorgorganisaties die samenwerken met de PgD zijn aantrekkelijk als werkgever voor ouderenpsychologen die zich willen doorontwikkelen tot competente professionals. Ook de vakgroep psychologen als geheel zal sterker staan, zodat zij de organisatie als geheel beter kunnen dienen.

Card image cap

Jay-Dee Troost

Psycholoog

“ "Waarom moeilijk doen, als het samen kan? ~ Loesje" ”

Card image cap

Mirjam van Roekel - van Dijken

GZ-psycholoog, vakgroepvoorzitter

“ Als team staan wij ervoor om zinnige zorg te bieden vanuit onze deskundigheid, dit doen wij vanuit verbinding met de ander om elk contact een succes te maken. ”

Card image cap

Noud Engelen

Penningmeester Bestuur

“ Analyse, uitdaging, verbinding ”

Card image cap

Fatima Sacirovic

Psycholoog

“ De zorg die jij later wilt kun je nu al geven. ”

Card image cap

Joyce de Lange

GZ psycholoog

“ Als GZ psycholoog sta ik voor het maken van verbinding en samenwerking met bewoners en teams waarbij ik uitga van wat er nog wel lukt en vanuit welke behoeften. ”

Card image cap

Anne Priester

GZ-psycholoog, werkbegeleider

“ Met aandacht en vanuit verbinding wil ik mijn steentje bijdragen aan een waardevol leven voor onze cliënten. ”

Card image cap

Tony de Ruyter

Psycholoog

“ Werkzaam als psycholoog bij MagentaZorg. ”

Card image cap

Rick Osinga

Masterpsycholoog

“ Op holistische werkwijze kwaliteit van leven van ouderen waarborgen. ”

Card image cap

Marije Vissers-van Randwijk

GZ-psycholoog

“ Met aandacht er zijn voor cliënten en collega's. ”

Card image cap

Frank Driessen

Psycholoog, relatiebeheerder

“ Zorg gericht op welbevinden en kwaliteit van leven. Meer onderzoek naar goede psychologische zorg. Goede opleidingsmogelijkheden voor ouderenpsychologen. ”

developed by