De interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ is erop gericht mensen met dementie en hun centrale mantelzorger handvatten te geven om met alle veranderingen en stressoren die de dementie met zich meebrengt om te leren gaan. De centrale mantelzorger zal vaak een partner zijn, maar kan ook een zoon, dochter, ander familielid of vriend zijn. Deze interventie is een aangepaste versie van de methode SHARE (Support, Health, Activities, Resources, Education). Deze Amerikaanse interventie, ontwikkeld door Benjamin Rose Institute, is gebaseerd op het Stress Process Model of Caregiving. De Nederlandse bewerking bestaat uit een pre-sessie, vier sessies en een optionele familiesessie. De thema’s die worden besproken zijn: Relatie en communicatie, waarden en voorkeuren, tijd voor jezelf en voor elkaar, hulp inschakelen en het gemaakte toekomstplan delen met belangrijke anderen. Het toekomstplan kan houvast bieden bij het nemen van moeilijke beslissingen waar het cliëntpaar later voor kan komen staan. De methodiek is overzichtelijk en biedt veel houvast voor de werkwijze. Daarnaast is het vakmanschap van de gz-psycholoog van belang om de methodiek aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van ieder uniek cliëntpaar. Het Trimbos-instituut werkt, samen met de PgD, aan de doorontwikkeling en implementatie van de methodiek.

Inhoud: De theoretische uitgangspunten worden toegelicht, evenals relevante resultaten uit het pilotonderzoek. Daarna wordt de methodiek doorgelopen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vaardigheidstrainingen. De werkmap met handleiding wordt tijdens de training uitgereikt.

De docent is Ingrid van de Ven, GZ-psycholoog i.o. tot Specialist bij GGZ Rivierduinen (GioS). Ingrid heeft meegewerkt aan de pilot en diverse cliëntparen begeleid aan de hand van de methodiek. 

 


In samenwerking met:

Inschrijven

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor gz-psycholoog
piog
Kosten voor leden €130
Kosten voor niet leden €260
incl. lunch en cursusmateriaal
Locatie Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Er is een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen op het terrein. In de wijk betaald parkeren. OV: op 5 minuten loopafstand van Station Vaartsche Rijn.
Datum evenement woensdag, 20 november 2024
Tijdstip: 9.30 - 16.30
Totaal beschikbare plaatsen: 12
Ingeschreven deelnemers: 1
Start inschrijfperiode: donderdag, 6 juni 2024
Einde inschrijfperiode: dinsdag, 22 oktober 2024

Studielast:

Aanwezigheid: 7 uur
Voorbereiding: 1 uur
Totaal: 8 uur

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by