Depressie heeft allerlei negatieve gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Het opsporen en behandelen van depressie is dus erg belangrijk. Gemiddeld heeft zo’n 30% van alle verpleeghuisbewoners een depressie. De prevalentie is hoger dan bij thuiswonende ouderen. Toch worden symptomen vaak niet opgemerkt. Zorgmedewerkers weten dikwijls niet waarop ze moeten letten en depressieverschijnselen kunnen op symptomen van andere aandoeningen lijken, zoals dementie en apathie. Het multidisciplinair zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ kan hier uitkomst bieden. Het zorgprogramma is door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht en in 2014 erkend als effectieve interventie door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg. Het zorgprogramma is opgenomen in de Database Effectieve Interventies Interventie Doen bij Depressie (databankinterventies.nl). 

De PgD organiseert in samenwerking met het UKON deze cursus, die bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen verdeeld over twee dagen. De cursus richt zich op (GZ-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Aan de orde komen: Theorie en uitvoering van het multidisciplinaire zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ met daarin aandacht voor apathie en de psychotherapeutische interventie ‘Dierbare Herinneringen’. Naast deze cursus biedt het UKON verschillende materialen aan rondom Doen bij Depressie. Denk aan een handboek, een handleiding voor toe te passen vragenlijsten en een behandelmodule Psycho-Motorische Therapie. Doen bij Depressie (ukonnetwerk.nl). 

Let op!: deze cursus gaat door bij 12 deelnemers.

Docenten zijn: Debby Gerritsen (ouderenpsycholoog en Hoogleraar aan het Radboudumc Nijmegen), Riët Daniel (GZ-psycholoog en seksuoloog bij Archipel Zorggroep Eindhoven) en Claire Boumans (GZ-psycholoog bij GGZ Oost-Brabant en Hoofddocent keuzemodule ouderen en gezondheidspsychologie bij de GZ-opleiding Radboud Universiteit Nijmegen). 

 


In samenwerking met:

Inschrijven

Informatie:

Type evenement Cursus
Kosten voor leden €199
Kosten voor niet leden €398
inclusief lesmateriaal (bestaande uit het handboek) en lunch
Locatie NIP- bureau
HNK Centraal Station
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Het NIP-bureau bevindt zich op de 2e verdieping in de rechtervleugel van het HNK gebouw.
In de omgeving van ons kantoor is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Je kunt geen parkeerplaats reserveren via het NIP.
Datum evenement vrijdag, 18 oktober 2024
t/m vrijdag, 29 november 2024
Totaal beschikbare plaatsen: 16
Ingeschreven deelnemers: 10
Start inschrijfperiode: maandag, 1 januari 2024
Einde inschrijfperiode: dinsdag, 31 december 2024

Studielast:

Aanwezigheid: 11 uur
Voorbereiding: 6 uur
Totaal: 17 uur

Programma

vrijdag, 18 oktober 2024

9.30-17.00

De eerste dag staan we vanuit een theoretische achtergrond stil bij het onderwerp depressie en ouderen in het algemeen, het zorgprogramma Doen bij Depressie en de psychotherapeutische interventie Dierbare Herinneringen Therapie (DHT). Waarin verschillen ouderen van jongeren als het gaat om depressie? Wat maakt dat het zorgprogramma op deze manier is samengesteld? Wat kan je doen aan preventie, signalering, diagnostisering, indicering en behandeling? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat is de achtergrond en het werkingsmechanisme van Dierbare Herinneringen Therapie? Hoe is het protocol Dierbare Herinneringen Therapie vormgegeven?  Naast antwoord op deze vragen zal er deze dag geoefend worden met gespreksvaardigheden en het toepassen van verschillende stappen van het protocol DHT in de praktijk. 

vrijdag, 29 november 2024

09.30-13.00

Als voorbereiding op de tweede dag, wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij met het protocol Dierbare Herinneringen therapie (DHT) gaat oefenen in de praktijk en dat hier beeldmateriaal van gemaakt wordt. De deelnemer selecteert een kort fragment van dit beeldmateriaal, dat de tweede dag plenair besproken zal worden. Het krijgen van feedback op eigen beeldmateriaal, het zien van beeldmateriaal van anderen en het geven van feedback op beeldmateriaal van anderen zorgt voor verdere bekwaming. De dag wordt afgesloten met theorie over apathie. Het opsporen, diagnosticeren en behandelen van apathie komt aan bod. 

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by