Doen bij Depressie is een multidisciplinair zorgprogramma voor zowel cognitief competente - als cognitief beperkte cliënten. Betrokken disciplines zijn: verzorging, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. Het programma bestaat uit verschillende fasen, te weten: Herkennen signalen, screenen, diagnosticeren, behandelen en evalueren. Binnen de fase Behandelen is er een modulaire opbouw. Module 1, basisinterventies, wordt ingezet als sprake is van relevante depressie symptomen. Module 2, psychotherapie, wordt ingezet als er een depressiediagnose is gesteld (beperkte depressie, depressieve stoornis, depressie bij dementie). Module 3, het overwegen van medicatie door de arts, is aan de orde bij een depressieve stoornis en wanneer eerdere behandelvormen onvoldoende effect hadden. Vanwege de geconstateerde effecten van het programma op apathie, is in de nieuwe versie van Doen bij Depressie specifiek aandacht voor apathie. Het zorgprogramma is erkend door de deelcommissie ouderenzorg op 7 november 2014. Oordeel: effectief - goede aanwijzingen.

De PgD organiseert in samenwerking met het UKON deze cursus, die bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen. De cursus gericht op (gz-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken. Aan de orde komen: Theorie en uitvoering van het multidisciplinaire zorgprogramma Doen bij Depressie met daarin ook aandacht voor apathie, de psychotherapeutische interventie Dierbare Herinneringen en implementatie van een multidisciplinair zorgprogramma.

Deze cursus bestaat uit een lesprogramma van 3 dagdelen (dag 1: 9.30 – 17.00 uur; dag 2: 9.30 – 13.00 uur). Mocht er interesse zijn in een digitale cursus rond dit zorgprogramma dan kunnen we dan in overleg organiseren. Het lesprogramma zal dan over 4 dagdelen/ 2 lesdagen worden verdeeld. De volgende editie van deze cursus staat gepland op 8 september en 10 november. Mocht er onvoldoende animo zijn voor de editie in het voorjaar dan ontvang je hierover een maand voor aanvang bericht.  

Docenten zijn: Debby Gerritsen (ouderenpsycholoog en Hoogleraar aan het Radboudumc in Nijmegen), Riët Daniël (GZ-psycholoog en seksuoloog bij de Archipel Zorggroep) en Claire Bouwmans-Hooiveld (GZ-psycholoog bij De Zorggroep en Hoofddocent keuzemodule ouderen en gezondheidszorgpsychologie bij de GZ-opleiding). 


In samenwerking met:

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Cursus
Kosten voor leden €199
Kosten voor niet leden €398
inclusief lunch & cursus materiaal
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum

Let op!: Er geldt een parkeervergunning in de buurt. Parkeren kan het beste bij het zwembad om de hoek.
Datum evenement vrijdag, 17 maart 2023
t/m vrijdag, 9 juni 2023
Totaal beschikbare plaatsen: 16
Ingeschreven deelnemers: 9
Start inschrijfperiode: zondag, 21 november 2021
Einde inschrijfperiode: vrijdag, 10 maart 2023

Studielast:

Aanwezigheid: 11 uur
Voorbereiding: 6 uur
Totaal: 17 uur

Programma

vrijdag, 17 maart 2023

9.30-17.00

Multidisciplinair zorgprogramma Doen bij Depressie & Dierbare herinneringen

Datum nog onbekend

09.30-13.00

Terugkoppeling Dierbare herinneringen en implementatie

developed by