Angst en onbegrepen gedrag spelen bij veel cliënten waarvoor wij als psycholoog in de ouderenzorg worden ingeschakeld, een belangrijke rol. Het verlies van controle door achteruitgang van cognitief functioneren, het wegvallen van vertrouwde coping of belangrijke anderen of de veranderde omgeving door verhuizing naar een zorginstelling vragen veel van het aanpassingsvermogen van ouderen. Dankzij onder meer het werk van de Engelse psychiater John Bowlby en in Nederland van psycholoog Bère Miesen weten we dat het thema Hechting bij ouderen een belangrijke rol speelt. Wij leren onze cliënten, hun familie, zorgverleners en onszelf beter begrijpen als we door een hechtingsbril leren kijken. 

Welke hechtingsstijl hebben mensen ontwikkeld in de loop van hun leven? Wat betekent dit voor hun gedrag of emotionele reacties bij stress of grote veranderingen op latere leeftijd? En welke reacties roepen de zoektocht naar veiligheid en gehechtheid weer op bij hulpverleners of bij onszelf als psycholoog?

Allemaal belangrijke en ook waardevolle vragen die in deze nieuwe PgD-cursus aan de orde komen. De docenten zijn: 

  • Simone Klooster - GZ- psycholoog & Systeemtherapeut i.o.,
  • Tessa Goossens - GZ- psycholoog & Hechtingsexpert 
  • Gerrie Oosterhagen - Psycholoog Ouderenzorg & Contextueel therapeut.

De docenten hebben deze cursus ontwikkeld, omdat zij in hun werk ervaren dat hechting een onderbelicht thema is, zeker in de ouderenzorg. Zij zien hechting als basis voor veel gedrag. Ook probleemgedrag op latere leeftijd laat zich veelal goed vanuit hechting verklaren. 
Simone, Tessa en Gerrie zullen jullie meenemen in het belang van aandacht hebben voor hechtingsprocessen en de invloed daarvan op gedrag en mentaal welbevinden van ouderen. Zij hopen daarmee te bereiken dat cursisten niet alleen vanuit behandelprotocollen werken, maar steeds de mens achter de cliënt kunnen blijven zien en met oprechte aandacht voor de ander en behoeftegericht gaan werken. En dat betekent niet alleen herkennen hoe verschillende hechtingsstijlen zich in het gedrag van ouderen vertalen, maar ook bewustwording en reflectie op de eigen hechting en valkuilen in het contact.

Na de cursus kan de cursist:

  • Hechtingsstijlen herkennen in het gedrag van de cliënt en deze vertalen naar behoeften in het hier-en-nu
  • Bewust zijn van de eigen hechtingsstijl, valkuilen en interactie met de cliënt en dat vertalen in concrete adviezen richting cliënten, zorgteams en naasten
  • Het eigen gedrag tbv de therapeutische relatie en interventies aanpassen om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

De cursus wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht en presentatie op de laatste dag.

De cursus gaat door met minimaal 13 deelnemers.

Inschrijven

Informatie:

Type evenement Cursus
Kosten voor leden €395
Kosten voor niet leden €790
Incl. vegetarische (deels veganistische) lunch
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum

Let op!: Er geldt een parkeervergunning in de buurt. Parkeren kan het beste bij het zwembad om de hoek.
Datum evenement vrijdag, 17 januari 2025
t/m vrijdag, 7 maart 2025
Tijdstip: 9.30 - 16.30 uur
Totaal beschikbare plaatsen: 21
Ingeschreven deelnemers: 8
Start inschrijfperiode: donderdag, 21 maart 2024
Einde inschrijfperiode: dinsdag, 17 december 2024

Studielast:

Aanwezigheid: 21 uur
Voorbereiding: 10 uur
Totaal: 31 uur

Programma

vrijdag, 17 januari 2025

Dag 1

De hechtingstheorie:

Theoretische basis, wat is hechting, wat zijn hechtingsstijlen en hoe kunnen we met een hechtingsbril naar onze cliënten kijken?

vrijdag, 7 februari 2025

Dag 2

Hechtingsgedrag in interacties:

De zoektocht naar veilige hechting van ouderen roept reacties op bij mensen in hun omgeving: hun dierbaren, professionele verzorgers en bij onszelf. Hoe herkennen we deze reacties en kunnen we hier invloed op uitoefenen?

vrijdag, 7 maart 2025

Dag 3

Therapeutisch handelen vanuit de hechtingstheorie:

Het toepassen van de theorie; vertaling naar praktische tools voor jezelf en je therapeutische houding, mediatieve adviezen en behandelinterventies.

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by