Psychologen in de ouderenzorg worden verondersteld methodisch te kunnen werken aan probleemgedrag. De problemen die zich voordoen zijn vaak complex, de werkomstandigheden soms moeilijk. Er zijn richtlijnen en handreikingen beschikbaar, maar deze in praktijk kunnen toepassen vraagt toch om extra scholing en verdieping.

In deze (basis)cursus leren cursisten te denken en kijken vanuit de gangbare theorieën over probleemgedrag en methodisch te werken volgens de ‘Handreiking Psychologisch handelen bij probleemgedrag bij dementie’ en de ‘Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie’

Na de cursus kan de cursist:

  • Theoretische kennis over het ontstaan, in stand houden en behandelen van veel voorkomende vormen van pg in praktijk toepassen en overdragen.
  • Een analyse maken van probleemgedrag in praktijk
  • Een (mediatief) behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
  • Werken volgens vigerende richtlijnen van NIP en Verenso.

Supervisie tussen dag 2 en dag 3: 1,5 uur.
Let op: deze sessie is niet opgenomen in de prijs en wordt extra gefactureerd indien er geen gratis uren beschikbaar zijn als onderdeel van de aansluiting.

De cursus wordt verzorgd op woensdagen en zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Inschrijven

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor master psycholoog
Kosten voor leden €395
Kosten voor niet leden €790
Prijs is incl. cursusmateriaal en lunch
Locatie Vivium Zorggroep, De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Datum evenement Zodra we een aantal aanmeldingen hebben, prikken we in overleg een datum en locatie.
Tijdstip: 09.30-16.30
Totaal beschikbare plaatsen: 21
Ingeschreven deelnemers: 6
Start inschrijfperiode: donderdag, 20 april 2023

Studielast:

Aanwezigheid: 21 uur
Voorbereiding: 8 uur
Totaal: 29 uur

Programma

Datum nog onbekend

09.30-16.30

Dag 1: Kennismaking, methodisch werken bij gedrag aan de hand van de richtlijn, practicum: vraagverheldering en interventies, docenten op het podium, voorbereiding praktijkopdracht.

Datum nog onbekend

09.30-16.30

Dag 2: theoretische modellen probleemgedrag bij ouderen en in het bijzonder bij dementie, oefenen met praktijkcasus, psychotisch, angstig, geagiteerd, depressief en apathisch gedrag.  

Datum nog onbekend

09.30-16.30

Dag 3: presentaties leerproces, wet zorg en dwang, docenten op het podium, samenvatting en evaluatie.

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by