Psychologen in de ouderenzorg worden verondersteld methodisch te kunnen werken aan probleemgedrag. De problemen die zich voordoen zijn vaak complex, de werkomstandigheden soms moeilijk. Er zijn richtlijnen en handreikingen beschikbaar, maar deze in praktijk kunnen toepassen vraagt toch om extra scholing en verdieping.

In deze (basis)cursus leren cursisten te denken en kijken vanuit de gangbare theorieën over probleemgedrag en methodisch te werken volgens de ‘Handreiking Psychologisch handelen bij probleemgedrag bij dementie’ en de ‘Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie’

Na de cursus kan de cursist:

  • Theoretische kennis over het ontstaan, in stand houden en behandelen van veel voorkomende vormen van pg in praktijk toepassen en overdragen.
  • Een analyse maken van probleemgedrag in praktijk
  • Een (mediatief) behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
  • Werken volgens vigerende richtlijnen van NIP en Verenso.

Supervisie tussen dag 2 en dag 3: 1,5 uur.
Let op: deze sessie is niet opgenomen in de prijs en wordt extra gefactureerd indien er geen gratis uren beschikbaar zijn als onderdeel van de aansluiting.

Deze cursus gaat door bij minimaal 14 deelnemers. Een volgende editie zal bij voldoende interesse plaatsvinden in het voorjaar van 2025.

Inschrijven

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor deze scholing. U kunt zich wel inschrijven op de wachtlijst.

Informatie:

Type evenement Cursus
Toegankelijk voor master psycholoog
Kosten voor leden €395
Kosten voor niet leden €790
Prijs is incl. cursusmateriaal en lunch
Locatie Huis van de Wijk
Het Klooster Oude Noorden
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Datum evenement vrijdag, 6 september 2024
t/m vrijdag, 22 november 2024
Tijdstip: 09.30-16.30
Totaal beschikbare plaatsen: 22
Ingeschreven deelnemers: 22
Start inschrijfperiode: donderdag, 1 februari 2024
Einde inschrijfperiode: dinsdag, 6 augustus 2024

Studielast:

Aanwezigheid: 21 uur
Voorbereiding: 8 uur
Totaal: 29 uur

Programma

vrijdag, 6 september 2024

09.30-16.30

Dag 1: Kennismaking, methodisch werken bij gedrag aan de hand van de richtlijn, practicum: vraagverheldering en interventies, docenten op het podium, voorbereiding praktijkopdracht.

vrijdag, 11 oktober 2024

09.30-16.30

Dag 2: theoretische modellen probleemgedrag bij ouderen en in het bijzonder bij dementie, oefenen met praktijkcasus, psychotisch, angstig, geagiteerd, depressief en apathisch gedrag.  

vrijdag, 22 november 2024

09.30-16.30

Dag 3: presentaties leerproces, wet zorg en dwang, docenten op het podium, samenvatting en evaluatie.

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by