In september 2023 publiceerden CCE, de NIP-sectie Ouderenpsychologie en de PgD het boek GEDRAGEN. Als makers van dit boek hebben we een missie: wij denken dat wat we ‘Probleemgedrag’ bij mensen met dementie noemen, veelal voorkomen kan worden of beter aangepakt. Dat het vaak niet zozeer zit in het gedrag van de persoon met dementie, maar in de interactie met de omgeving, niet begrepen of gekend worden, niet gezien in wie je bent als persoon, wat je hebt meegemaakt, wat je nodig hebt in die laatste, kwetsbare fase van het leven. Of misschien ‘rommelt’ het in de organisatie, in de samenwerking en gaan er mechanismen in werking die eigenlijk los staan van de persoon om wie het gaat: machteloosheid, handelingsverlegenheid, problemen in de communicatie of conflicten over wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft.

Ons doel is dat we door, wat wij noemen Mensgericht samenwerken rondom dementie, uiteindelijk gedrag van mensen met dementie in zorginstellingen of thuis, dat we als moeilijk hanteerbaar beschouwen, voorkómen. Het boek is een eerste aanzet om hier stappen in te zetten. Het is geschreven door verschillende auteurs die min of meer dit zelfde ideaal delen. De thema’s zijn: de rol van de familie, breed en meervoudig kijken, behoeftegerichte zorg, muziek, psychofarmaca, begeleiden van zorgteams, persoonlijk leiderschap, organisatiedynamieken en werken met een duidelijke zorgvisie.

Wat is een volgende stap om ons ideaal te bereiken? We zoeken ambassadeurs, gedreven en vakbekwame psychologen of orthopedagogen, die een leidende en verbindende rol kunnen spelen in hun organisatie en willen werken vanuit een overtuigende, mensgerichte visie. In deze workshop willen we jullie toerusten, motiveren en verbinden.

In de workshop gaan we aan de slag om het gedachtengoed uit GEDRAGEN te vertalen naar de praktijk, zodat het zich gaat verspreiden als een olievlek. Daarom zoeken we collega’s met lef en passie voor het vak, die staan voor zorg met visie voor mensen met dementie, die het gedachtengoed van Kitwood een warm hart toedragen, die enthousiast zijn over de visie van bijvoorbeeld De Reigershoeve, die willen en kunnen verbinden met verzorgenden en andere disciplines. Die vinden dat je, zonder het contact met familie en vrienden, je cliënt nooit echt goed leert kennen.

We denken aan collega psychologen en orthopedagogen die in hun vakgroep staan voor een duidelijke visie op gedrag van mensen met dementie, en die in contact met andere bevlogen collega’s in den lande elkaar willen versterken om hun idealen gezamenlijk na te streven.

Centraal in de workshop staan persoonlijk leiderschap, werken vanuit visie en verbindend samenwerken rondom mensen met dementie. Docenten zijn Henriëtte Ettema en Maritza Allewijn, beiden redactieleden van het boek.


In samenwerking met:

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Workshop
Kosten voor leden €50
Kosten voor niet leden €100
Kosten zijn inclusief boek GEDRAGEN
Locatie Landelijk bureau Centrum voor Consultatie en Expertise
Life Office ruimte Birch
Van Deventerlaan 31 – 51
3528 AG Utrecht
Datum evenement woensdag, 3 juli 2024
Tijdstip: 13:30 - 16:30 uur
Totaal beschikbare plaatsen: 25
Ingeschreven deelnemers: 11
Start inschrijfperiode: woensdag, 8 mei 2024
Einde inschrijfperiode: maandag, 1 juli 2024

Studielast:

Aanwezigheid: 3 uur
Voorbereiding: 1 uur
Totaal: 4 uur

Programma

woensdag, 3 juli 2024

13:30 - 16:30 uur

1. Kennismaking

2. Interactief aan het werk rondom vier thema's:

  • Mensgericht werken: Van probleem naar behoefte.
  • Jouw rol als psycholoog/orthopedagoog: Van goed bedoeld naar goed gedaan
  • Samenwerken en motiveren: Verbindend begeleiden
  • Zicht op organisatiecultuur: Het zit in de muren

3. Om mee te nemen: bagage voor jou als ambassadeur

 

developed by