Probleemgedrag van mensen met dementie wordt vaak ervaren als emotioneel belastend voor alle betrokkenen. Soms lijkt niets te helpen. Een goed samenwerkend team met deskundigheid in verschillende vakgebieden, kan probleemgedrag verminderen of meer aanvaardbaar maken. Professionals met verschillende achtergronden laten zien hoe zij samenwerken rondom probleemgedrag en met welk resultaat. Ook tijdens deze dag besteden we aandacht aan de invloed van de organisatiedynamieken en -cultuur op probleemgedrag.

Centraal staan:

  • Het breed en meervoudig kijken naar de bewoner met probleemgedrag
  • Transparant en interdisciplinair overleg
  • Het belang van reflectie, creativiteit en therapeutische hoop

Op deze dag viert PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg haar 50-jarig bestaan.

Onderaan deze pagina zie je welke PgD leden inmiddels ingeschreven staan. Dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt. Er  zijn inmiddels ruim 100 deelnemers. Er is nog plek voor het digitaal bijwonen van dit seminar. Niet-PgD leden zijn niet zichtbaar in onderstaand overzicht. 

 


In samenwerking met:

Einde inschrijfperiode

U kunt niet meer inschrijven voor dit event

Informatie:

Type evenement Symposium
Toegankelijk voor gz-psycholoog
Kosten voor leden €65
Kosten voor niet leden €115
Leden PgD en NIP €65,- per seminar, gehele drieluik €175,- Niet leden €115,- per seminar, gehele drieluik €325,-
Locatie Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
Datum evenement vrijdag, 3 december 2021
Tijdstip: 13.00-19.00
Totaal beschikbare plaatsen: 30
Ingeschreven deelnemers: 26
Start inschrijfperiode: donderdag, 1 juli 2021
Einde inschrijfperiode: donderdag, 2 december 2021

Programma

vrijdag, 3 december 2021

Tijd nog onbekend

13:00- 13:30

 

Opening, welkom door dagvoorzitter

50 jaar PgD, pleidooi voor verbindend begeleiden

 

Honderden psychologen in de ouderenzorg volgden ooit de PgD-cursus Begeleiden van verzorgende teams in de ouderenzorg, verreweg de meest populaire cursus van de PgD. Samenwerken met verzorgende teams betekent voortdurend afwisselen van de processen: begrijpen, verbinden en toevoegen.

Maritza Allewijn

 

Maritza is gz-psycholoog in de ouderenzorg en directeur van de jubilerende PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg

13:30- 13:50

Plenaire voordracht 1

Alles staat en valt met visie

 

In 2013 opende zorgboerderij De Reigershoeve haar deuren. Er wonen 27 mensen met dementie en dagelijks bezoeken anderen er de dagbesteding. De organisatie heeft een duidelijke visie op (woon)zorg voor mensen met dementie. Hoe helpt dat hen bij probleemgedrag?

Bernadette Willemse

 

Bernadette is ouderenpsycholoog en samen met Dieneke Smit bestuurder van De Reigershoeve.

13:50 – 14:10

Plenaire voordracht 2

Uw patiënt, onze moeder, een pleidooi voor samen zorgen. 

 

In een verpleeghuis moet het mogelijk zijn om familie een serieuze rol te laten spelen in de zorg voor een familielid. Maar verpleeghuizen hebben zo hun eigen dynamiek en stellen vaak (onnodige) grenzen tot waar familie mag helpen. Welke rol kan goede samenwerking tussen alle betrokkenen hebben?

Mieka Vroom

 

Mieka is freelancejournalist en schrijver van het boek ‘Uw patiënt, onze moeder’ over de relatie tussen familie en professionals in het verpleeghuis.

14:10 – 14:20

PAUZE

 

14:20 – 14:40

Plenaire voordracht 3

Ambivalentie rondom psychofarmaca

 

Onderzoek naar samenwerking tussen SO’s en verzorgenden rondom probleemgedrag bracht onder meer aan het licht dat er vele dilemma’s spelen rondom de inzet en het afbouwen van psychofarmaca bij dementie. Enerzijds wordt de inzet ervan gezien als een zwaktebod, anderzijds als een effectieve manier om probleemgedrag tegen te gaan en rust te creëren in het zorgteam.

Raymond Koopmans

 

Raymond in Specialist Ouderengeneeskunde, hoogleraar Ouderengeneeskunde in de langdurige zorg en verbonden aan het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON)

14:40 – 15:00

Plenaire voordracht 4

De juiste snaar

 

De IMTI-ProDem is een individuele muziek- therapeutische interventie, die volgens eerste aanwijzingen uit onderzoek,  probleemgedrag bij mensen met dementie kan  doen verminderen. Hoe past de interventie in een persoonsgerichte, methodische werkwijze en is deze in te bouwen in de multidisciplinaire samenwerking binnen zorginstellingen?

Anna-Eva Prick

Anna-Eva is assistent professor klinische psychologie, senior onderzoeker en als docent actief. Daarnaast is ze in de praktijk ook nog actief als ouderenpsycholoog

 

 15:00 - 15:20

 PAUZE

15:20 – 15:45

 

Het samenspel, deel 1

 

Met goede moed: interventies bij de eerste signalen

 

De sprekers, aangevuld met Jannet van Klaveren en een verzorgende uit de Reigershoeve gaan in gesprek over Ineke Heiting, een fictieve bewoner van een fictief verpleeghuis, gediagnosticeerd met de Ziekte van Alzheimer, waarvan je haar doen en laten als problematisch kan omschrijven. Ieder beschouwt vanuit het eigen perspectief.

 

 

Alle experts, aangevuld met

 

Jannet van Klaveren

 

Jannet is GZ-psycholoog en systeemtherapeut en werkt sinds 2006 in de ouderenzorg. Ze is docent voor de PgD en consulent voor het CCE.

Kees Vreeburg

Kees is verzorgende IG en werkt sinds ongeveer vier jaar als woonzorgbegeleider op de Reigershoeve.

15:45 – 16:45

Het samenspel, deel 2

 

Niets helpt! Het lijkt juist wel van kwaad tot erger te worden! Hoe vinden we nieuwe moed en hoop?

 

Reflectie vanuit de zaal

 

Organisatiedynamieken

In dit laatste onderdeel van de dag komen we ook terug op het thema ‘Organisatiedynamieken’ uit deel 1 van het drieluik. Welke factoren in het huis waar Ineke Heiting woont, dragen ertoe bij dat haar situatie zo is vastgelopen?

Discussie onder leiding van Maritza Allewijn

 

De experts, aangevuld met alle aanwezigen in de zaal en

 

 

Vanessa Olivier-Pijpers

 

Vanessa is projectleider expertisemanagement/adviseur bij CCE en één van de auteurs van de publicatie Bewegen bij probleemgedrag

 

16:45 – 17:00

Feestelijk toetje!

 

Het ontwikkelen en doorgeven van waardevolle kennis in de ouderenzorg staat niet altijd in de spotlights. Vandaag is er alle reden dat een keer wel te doen…

 

Henk Geertsema

 

Henk is lid van het PgD- bestuur, werkte jarenlang voor Gerion en was actief voor het NIP als expert op het gebied van didaktiek  en ethiek.

 

 

 

developed by