Vanuit de WZD-intervisiegroep van de PgD kwam de vraag of we niet een workshopmiddag zouden kunnen organiseren omtrent de WZD en open deuren-beleid. Maar natuurlijk! Op maandagmiddag 14 oktober bieden we daarom via Zoom een interessant en gevarieerd programma aan, opgesteld in overleg met de WZD-intervisiegroep van de PgD. Gedurende deze middag is er podium voor een interessante spreker op dit gebied (wordt nog bekend gemaakt), willen we ‘koploper’ organisaties aan het woord laten om te vertellen over hun best practices en willen we tijd nemen voor het bespreken van casuïsitiek. Deze middag is toegankelijk voor iedere psycholoog met interesse in dit thema.

Een aantal weken voor aanvang van de workshop zullen we de dan ingeschreven leden vragen om casuïstiek aan te leveren. De zoomlink voor de workshop delen we de week voorafgaand aan de workshop.

 

Programma:

13.00 Welkom

13.15 Spreker

14.15 Pauze

14.30 Ervaringen uit de praktijk: Een aantal organisaties aan het woord

15.30 Intervisie aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek

16.30 Plenaire terugkoppeling en afsluiting

17.00 Einde workshop

Inschrijven

Informatie:

Type evenement Workshop
Kosten Deze bijeenkomst is gratis
Locatie Registratielink volgt
Datum evenement maandag, 14 oktober 2024
Tijdstip: 13:00 - 17:00 uur
Totaal beschikbare plaatsen: 80
Ingeschreven deelnemers: 68
Start inschrijfperiode: vrijdag, 17 mei 2024
Einde inschrijfperiode: maandag, 14 oktober 2024

Schrijf je nu in!

Inschrijven
developed by