woensdag, 3 april 2024

Angst en onbegrepen gedrag spelen bij veel cliënten in de ouderenzorg een belangrijke rol in de kwaliteit van leven. Het verlies van controle door achteruitgang van cognitief functioneren, het wegvallen van vertrouwde coping of belangrijke anderen of de veranderde omgeving door verhuizing naar een zorginstelling vragen veel van het aanpassingsvermogen van ouderen. Dankzij onder meer het werk van de Engelse psychiater John Bowlby en in Nederland van psycholoog Bère Miesen weten we dat het thema Hechting bij ouderen een belangrijke rol speelt.

PgD leden Simone Klooster (GZ- psycholoog & Systeemtherapeut i.o.), Tessa Goossens (GZ- psycholoog & Hechtingsexpert) en Gerrie Oosterhagen (Psycholoog Ouderenzorg & Contextueel therapeut) hebben deze cursus ontwikkeld, omdat zij in hun werk ervaren dat hechting een onderbelicht thema is, zeker in de ouderenzorg. Zij zien hechting als basis voor veel gedrag. Ook probleemgedrag op latere leeftijd laat zich veelal goed vanuit hechting verklaren. 

De docenten nemen de deelnemers in de drie cursusdagen mee in het belang van aandacht hebben voor hechtingsprocessen en de invloed daarvan op gedrag en mentaal welbevinden van ouderen. Zij hopen daarmee te bereiken dat cursisten niet alleen vanuit behandelprotocollen werken, maar steeds de mens achter de cliënt kunnen blijven zien met oprechte aandacht voor de ander en meer behoeftegericht gaan werken. En dat betekent niet alleen herkennen hoe verschillende hechtingsstijlen zich in het gedrag van ouderen vertalen, maar ook bewustwording en reflectie op de eigen hechting en valkuilen in het contact.

Welke hechtingsstijl hebben mensen ontwikkeld in de loop van hun leven? Wat betekent dit voor hun gedrag of emotionele reacties bij stress of grote veranderingen op latere leeftijd? En welke reacties roepen de zoektocht naar veiligheid en gehechtheid weer op bij hulpverleners of bij onszelf als psycholoog?

Allemaal belangrijke en ook waardevolle vragen die in deze nieuwe PgD-cursus aan de orde komen. Wil je meer weten of je inschrijven, klik dan hier. En wil je vooraf alvast wat inspiratie? Beluister dan deze podcast eens.

developed by