woensdag, 16 december 2020

In het najaar van 2020 vond de eertse editie van de PgD-cursus ‘Seksualiteit en intimiteit bij ouderen’ plaats. Deelnemers gaven de cursus gemiddeld een 8,3 en waren het er unaniem over eens: 'Wat is dit een belangrijk onderwerp en wat valt er nog veel over te leren!'. Tijdens de tweedaagse cursus besprak Ingrid van Kempen (GZ-psycholoog en seksuoloog bij Brabantzorg) verschillende onderwerpen op het gebied van seksualiteit bij ouderen: Van gangbare wensen/problemen van cliënten in de ouderenzorg met betrekking tot seksualiteit en de invloed van verschillende ziektebeelden en medicatie tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met een verscheidenheid aan voorbeelden uit de praktijk gaf Ingrid levendig en bekwaam inzicht in de thematiek. Cursisten gingen aan de slag met het verkennen van de eigen normen en waarden en tijdens rollenspellen werd aan de hand van casusbeschrijvingen geoefend met gespreksvoering.

Bij de bespreking van de praktijkopdrachten kwam op aansprekende wijze naar voren hoe belangrijk het is om het onderwerp aan te stippen, ook als er geen directe aanleiding voor is. Zoals bijvoorbeeld bij een cliënt op de revalidatie-afdeling, waarbij een cursist in eerste instantie puur in het kader van de cursus vroeg naar de behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Dankbaar maakte de cliënt gebruik van deze opening, het bleek dat deze cliënt enorm aan het worstelen was en tegen problemen was aangelopen. Een prachtige illustratie van wat een opluchting het kan zijn voor een cliënt dat een hulpverlener het onderwerp ter sprake brengt. En zo waren er nog meer mooie voorbeelden: Van het normaliseren van het onderwerp door een simpele vraag aan een mantelzorger (reactie: ‘Goh, daar had ik nog niet aan gedacht’) tot het voorbereiden van een cliënt op een bezoek van een seksverzorgende.

Tijdens de cursus werd het ieder steeds duidelijker dat het onderwerp meer prioriteit mag krijgen binnen de ouderenzorg. Ga bij jezelf maar eens na: Is intimiteit en seksualiteit binnen jouw organisatie een standaard onderwerp bij een intakegesprek en MDO? Wat is de werkwijze bij seksueel grensoverschrijdend gedrag? Betrekken wij als psychologen dit thema bij vragen rondom stemmingsproblemen, agitatie of probleemgedrag consequent in onze analyse? Ervaart de cliënt voldoende privacy? Wordt er tegemoet gekomen aan de behoefte aan intimiteit en seksualiteit?

Met de waardevolle feedback van de deelnemers aan deze eerste editie zal de cursus verder worden doorontwikkeld. Naar verwachting komt de cursus weer op de agenda voor volgend najaar, dus houd deze in de gaten!

developed by