woensdag, 30 december 2020

Ik denk aan barre omstandigheden binnen zorginstellingen waarbij de psycholoog nog steeds buitenproportioneel hard moet werken om positie te verwerven, om een stem te krijgen, om te “worden gezien”. Ik denk aan de schrijnende tekorten aan (gesubsidieerde) opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in de ouderenzorg. Ik denk ook aan onze gezamenlijke inzet om steeds weer de barricaden op te gaan. Marja Vink schreef op 4 augustus 2020 een notitie om onze noodkreet te laten horen ten aanzien van de tekorten. De PgD maakt de verbinding met zijn leden en inventariseert, zodat de forse tekorten aan opleidingsplaatsen en gz-psychologen in de ouderenzorg “worden gezien”. Ik denk ook aan de professionele en sociale verbinding die we met elkaar hebben als ouderenpsychologen binnen de PgD, ook nu tijdens deze tweede lockdown. Een nieuwe wereld van online werken, het PgD aanbod van begeleide intervisie in tijden van Corona, supervisie, Webinars, studiemiddagen en scholingen. Ouderenpsychologen worden in hun kracht gezet! We blijven met elkaar vernieuwen, ontwikkelen en toekomstperspectief hebben. Vergeet niet, het is ook voor ons als ouderenpsychologen mogelijk om door te stromen naar de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Ik ben dan ook verheugd om met jullie te delen, dat ik naast mijn werk als supervisor en als docent bij de PgD, als klinisch neuropsycholoog in opleiding zal starten in 2021. In de toekomst zal ik dan ook zeker als klinisch neuropsycholoog de barricaden opgaan, zodat er zal “worden gezien” dat een opleidingsplaats tot specialist onmisbaar is binnen de ouderenzorg! 

Card image cap
door: Inge Siebe
op: 30 december 2020
developed by