woensdag, 14 april 2021

De interventie is gebaseerd op een breed scala aan theoretische modellen, zoals het Stress Process Model of Caregiving en het Community Prevention Model. Waarden en voorkeuren spelen een belangrijke rol in de interventie. Mij heeft het werken met paren, waarvan een van beide recentelijk de diagnose dementie heeft gekregen, veel gebracht. Allerlei idealen over goed hulpverlenen voor mensen met dementie komen hier samen: persoonsgericht werken, het belang van relaties, het ondersteunen van eigen regie, autonomie en veerkracht en kunnen bijdragen aan langdurig thuis blijven wonen. De interventie bestaat uit vier of vijf gesprekken en is iedere keer weer een nieuw avontuur. Veelal zijn het echtparen waar je mee gaat werken, een enkele keer ook een ouder met zoon of dochter. Voor de persoon met dementie is het heel belangrijk om vertrouwen te krijgen in jou als hulpverlener en om een stap te kunnen zetten van vermijding naar openheid. Voor de naaste is het goed om te zien dat de persoon met dementie in staat is om zichzelf te blijven, maar zich ook aan te passen aan een veranderd perspectief en de beperkingen die de dementie met zich meebrengt. Ik merk dat het werken met de interventie ook mijn vaardigheden op het gebied van therapeutische gespreksvoering en het geven van psycho-educatie op maat heeft vergroot. Daarnaast krijg je steeds meer inzicht in wat het dagelijks leven van mensen met dementie, thuis achter de eigen voordeur, betekent. Dit inzicht helpt mij ook om mensen die in het verpleeghuis komen wonen, persoonsgeoriënteerd te blijven begeleiden en deze visie ook uit te dragen naar de professionals met wie ik samenwerk.

Kortom: ik raad alle collega’s aan om snel na het afronden van de gz-opleiding de 1-daagse cursus ‘Samen verder na de diagnose Dementie’ te volgen. De eerstvolgende staat gepland op woensdag, 19 mei 2021. Docent van deze cursus is Ingrid van der Ven. Zij heeft lange tijd in de VVT gewerkt als gz-psycholoog, is ook geregistreerd cognitief gedragstherapeut en momenteel in opleiding tot klinisch psycholoog in de GGZ. In de training gaat zij onder meer in op de (neuro)psychotherapeutische competenties, die nodig zijn om de interventie uit te voeren.

Het Trimbos instituut doet onderzoek naar de effecten van de interventie. Als je hier een bijdrage aan wil leveren, is de training op 19 mei kosteloos te volgen. Deelname aan het onderzoek houdt in dat bij een paar metingen voor en na de interventie gedaan worden door een medewerker van het Trimbos en dat je zelf een kort logboek invult. De interventie zelf kan worden vergoed vanuit de GZSP als er een verwijzing van de huisarts gegeven wordt.

Card image cap
door: Maritza Allewijn
op: 14 april 2021
developed by