vrijdag, 29 september 2023

Utrecht, 29 september 2023 – Vandaag lanceren de sectie Ouderenpsychologie van het NIP, het CCE en de PgD het boek ‘Gedragen, Mensgericht samenwerken rondom dementie’. Wie op een mensgerichte, interdisciplinaire manier kijkt naar ‘probleemgedrag’ bij mensen met dementie, ziet de betekenis ervan. Daar gaat het boek ‘Gedragen’ over: gedrag staat niet op zichzelf, maar ontstaat binnen de context en in wisselwerking in de omgang met anderen.  

Dementie leidt vaak tot gedragsveranderingen. Als het moeilijk wordt om hiermee om te gaan en lijden met zich meebrengt, wordt al snel gesproken over ‘probleemgedrag’. Het boek richt zich op de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking en plaatst het probleemgedrag in een bredere context. En die context is complex: vaak zijn naast de cliënt ook mantelzorger en zorgverlener betrokken en ook omgeving, levensloop en cultuur spelen een rol. Professionals kijken en handelen natuurlijk vanuit het perspectief van hun vakgebied, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid en overtuiging. Daarnaast kunnen organisaties en samenwerkingsprocessen ook grote invloed hebben op gedrag. Door heel kritisch te kijken naar die context, leren we anders kijken naar gedrag en anders (samen)werken rondom mensen met dementie. De richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie richt zich hier ook op, maar blijkt helaas lang niet overal leidend in het denken en handelen van professionals te zijn. Met het boekhopen de organisaties met kennis en ervaringen van de auteurs handvaten bieden om samenwerking volgens die multidisciplinaire richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie te verrijken.

Inspireren tot een mens- en behoeftegerichte, interdisciplinaire aanpak

Amy van Doormaal, voorzitter van de NIP-sectie Ouderenpsychologie: “We hebben verschillende verhalen en perspectieven samengebracht met als doel om meer mensgericht te kijken naar ervaren probleemgedrag bij mensen met dementie. We zijn blij dat we met de kennis en ervaringen van onze auteurs handvaten bieden om samenwerking te verrijken. Zo hopen we alle betrokkenen bij cliënten die gedrag laten zien wat als probleem wordt ervaren, te inspireren tot een mens- en behoeftegerichte, interdisciplinaire aanpak. En zo samen de cliënt te dragen in zijn verhaal en behoeften.”

Van Doormaal sloeg voor dit boek samen met mede-bestuurslid Ingrid Rietkerk de handen ineen met Anita Dortmans en Henriëtte Ettema (CCE) en Maritza Allewijn (PgD). In het boek delen zestien auteurs, allen met hun eigen ervaringen met mensen met dementie, hun kennis, inzicht, visie en passie.

 

Praktische informatie:

Het boek is sinds 2 oktober 2023 beschikbaar via de website van CCE en toegevoegd aan dit artikel als bijlage.

Titel: Gedragen, Mensgericht samenwerken rondom dementie

Redactie: Maritza Allewijn, Amy van Doormaal, Anita Dortmans, Henriëtte Ettema & Ingrid Rietkerk

ISBN/EAN: 978-90-818410-8-5

 
developed by