Kennisnetwerk

Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaring

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 500...

Lees meer

Scholing en supervisie

Studiemiddagen, cursusaanbod en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in De Zandzee te Bussum, soms op een andere locatie. Alle...

Lees meer

Service

Toegepast onderzoek, werving en advies

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod.

Lees meer

Actueel

09/10 2019

Onbegrepen? Of probleemgedrag?

Nieuws, door Maritza Allewijn

What's in a name...Taalgebruik reflecteert de heersende opinie over belangrijke thema's in de samenleving. Goed voorbeeld hierin is het benoemen van gedrag van ouderen, meestal mensen die aan dementie lijden, dat aanleiding geeft tot zorgen en actie.

Lees meer
02/10 2019

Psycholoog achter de voordeur

Nieuws, door Maritza Allewijn

Annemei Thé is al jarenlang een warm pleitbezorger van de Sociale Benadering van dementie. Zij stelt dat een mens meer is dan zijn aandoening en dat mensen met dementie en hun dierbaren ondersteuning willen om hun dagelijks leven, met dementie, goed vorm te geven.

Lees meer
28/08 2019

Persoonsgericht werken bij Pieter van Foreest

Nieuws, door Maritza Allewijn

Kelly Wols en Meia Broekmans zijn beiden werkzaam als master psycholoog bij Zorggroep Pieter van Foreest. Op verzoek van de PgD hebben zij beschreven hoe bij hen in de instelling gewerkt wordt aan de implementatie van Persoonsgericht werken en de rol van de psychologen hierbij.

Lees meer
28/08 2019

Sedatie bij ernstig probleemgedrag bij dementie?

Nieuws, door Maritza Allewijn

De Multidiscipinaire richtlijn Probleemgedrag bij Dementie, uitgebracht door Verenso en NIP, zou aanvankelijk worden aangevuld met een extra hoofdstuk, dat getiteld zou zijn ‘palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag’.

Lees meer
27/08 2019

Het samenwerkingsverband PgD groeit

Nieuws, door Irène van Kessel

De PgD groeit gestaag. Per 1 september zijn in totaal 53 vakgroepen aangesloten. Als we terugkijken naar de laatste vier jaar verwelkomen we jaarlijkse gemiddeld 4,5 nieuwe vakgroep. Sinds 2016 hebben twee vakgroepen de PgD verlaten, waarvan er één sinds kort weer opnieuw aangesloten is.

Lees meer

Aangesloten organisaties bij de PgD zijn o.a.