Kennisnetwerk

Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaring

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 500...

Lees meer

Scholing en supervisie

Studiemiddagen, cursusaanbod en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in De Zandzee te Bussum, soms op een andere locatie. Alle...

Lees meer

Service

Toegepast onderzoek, werving en advies

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod.

Lees meer

Actueel

02/09 2020

Druk van de ketel; ondersteuning van zorgteams in crisistijd

Nieuws, door Marieke Sikkes

Toen het welbevinden van zorgteams ten tijde van covid-19 zichtbaar onder druk stond, ontwikkelden Marion Klaver en Claire Thorn een werkwijze om de teams hierbij te ondersteunen.

Lees meer
02/09 2020

De psycholoog als regiebehandelaar

Nieuws, door Eelke Visser

Binnen steeds meer zorgorganisaties krijgt de psycholoog de rol van regiebehandelaar. Echter, scholing voor ouderenpsychologen rondom deze functie is er weinig en ook binnen de GZ-opleiding wordt hier nog maar spaarzaam aandacht aan gegeven.

Lees meer
02/09 2020

Studiemiddag 7 oktober: Profilering van de ouderenpsychologie

Nieuws, door Maritza Allewijn

Ouderenpsychologen mogen (nog) meer in de spotlight komen te staan!

Lees meer
02/09 2020

Meld niet-toegekende subsidies voor de gz-opleiding

Nieuws, door Maritza Allewijn

Op 5 augustus jl. publiceerde we op de PgD-site een noodkreet om aandacht te vragen voor het schrijnende tekort aan gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in de ouderenzorg.

Lees meer
28/08 2020

Systemische interventies in het verpleeghuis

Nieuws, door Maritza Allewijn

Jannet van Klaveren, gz-psycholoog en systeemtherapeut bij PZC Dordrecht en docent bij de PgD, heeft voor het CCE een casus uitgewerkt rondom probleemgedrag van een bewoner van een somatische afdeling van een verpleeghuis. De casus draait om mw.

Lees meer

Aangesloten organisaties bij de PgD zijn o.a.