Kennisnetwerk

Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaring

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 500...

Lees meer

Scholing en supervisie

Studiemiddagen, cursusaanbod en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in De Zandzee te Bussum, soms op een andere locatie. Alle...

Lees meer

Service

Toegepast onderzoek, werving en advies

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod.

Lees meer

Actueel

29/05 2019

Begrepen gedrag

Nieuws, door Maritza Allewijn

Het behandelen van gedragsproblemen van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen is een belangrijke taak van de ouderenpsycholoog. Belangrijk, maar ook complex, omdat gedrag bepaald wordt door vele factoren, die bovendien niet allemaal goed te beïnvloeden zijn.

Lees meer
29/05 2019

Jij bent toch mijn dochter?

Nieuws, door Maritza Allewijn

Het gebeurt niet zo vaak dat een ouderenpsycholoog een boek schrijft over zijn of haar dagelijks werk in de zorginstelling.

Lees meer
29/05 2019

Depressie op oudere leeftijd

Nieuws, door Marieke Sikkes

Halverwege april 2019 is huisarts en onderzoeker Floor Holvast gepromoveerd op het thema: Depression in older age; challenges for general practitioners.

Lees meer
22/05 2019

Zorg zonder dwang

Nieuws, door Maritza Allewijn

Op donderdag 16 mei jl. vond het vierde gemeenschappelijk symposium van de NIP-sectie Ouderenpsychologie en de PgD plaats, met dit keer als thema 'Zorg zonder dwang'. De zaal was vol en dat betekende ongeveer 120 deelnemers.

Lees meer
24/04 2019

Debby Gerritsen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Nieuws, door Maritza Allewijn

Debby Gerritsen is in de PgD vooral bekend als ontwikkelaar en docent van de methode Doen bij Depressie, maar misschien ook als redacteur van Denkbeeld en TGG en als lid van de Erkenningscommissie Interventies Ouderenzorg.

Lees meer

Aangesloten organisaties bij de PgD zijn o.a.