Kennisnetwerk

Intercollegiale uitwisseling van kennis en ervaring

Aansluiting bij de PgD betekent dat de psycholoog op elk van de andere deelnemers een beroep kan doen. Zo kunnen zij gebruik maken van de gevarieerde praktijkkennis van ongeveer 500...

Lees meer

Scholing en supervisie

Studiemiddagen, cursusaanbod en supervisie

De PgD organiseert diverse activiteiten voor praktijkgerichte kennisoverdracht en scholing. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in De Zandzee te Bussum, soms op een andere locatie. Alle...

Lees meer

Service

Toegepast onderzoek, werving en advies

Zorgorganisaties die bij de PgD zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten. We bieden onder meer ondersteuning bij onderzoek en bij vraag en aanbod.

Lees meer

Actueel

05/08 2020

Onacceptabel tekort aan opleidingsplaatsen in de ouderenzorg!

Nieuws, door Maritza Allewijn

Voor 2021 is in de sector VVT meer de helft van de aangevraagde instroomplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgewezen. In totaal waren 105 instroomplaatsen aangevraagd. Er werden er slechts 48 toegekend.

Lees meer
05/08 2020

Profilering: Waar staat jouw vakgroep?

Nieuws, door Maritza Allewijn

Op woensdag 7 oktober a.s. organiseert de PgD een studiemiddag met als thema 'Profilering van de ouderenpsycholoog'. De middag is bedoeld om elkaar te stimuleren om ons vak als ouderenpsycholoog krachtig te blijven neerzetten en uitdragen.

Lees meer
29/07 2020

Mantelzorger tijdens Covid-19

Nieuws, door Marieke Sikkes

Het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) heeft een notitie uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor mantelzorgers. Het rapport is gebaseerd op literatuurstudie en informatie die verzameld is ten tijde van de crisis.

Lees meer
29/07 2020

Handreiking WZD

Nieuws, door Marieke Sikkes

In opdracht van het ministerie van VWS is er samen met NVO, NIP, NVGzP en BSPW een handreiking gemaakt over de wet zorg en dwang welke specifiek is toegespitst op de verschillen rollen die psychologen en orthopedagogen kunnen vervullen onder deze wet.

Lees meer
22/07 2020

NPO middels beeldbellen

Nieuws, door Marieke Sikkes

In het Tijdschrift voor Neuropsychologie is een wetenswaardig artikel gepubliceerd over neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen (van den Heuvel, van den Berg & Montagne 2020).

Lees meer

Aangesloten organisaties bij de PgD zijn o.a.