woensdag, 10 maart 2021

De nieuwe situatie geeft echter direct ook een nieuwe uitdaging, want hoe komen we weer tot goede zorg in de komende periode van versoepeling? Hoe kunnen we angsten en regels op een verantwoorde manier loslaten?

Over deze vraag hebben ouderenpsychologen vanuit diverse organisaties elkaar gezocht en gevonden en is een gezamenlijke verklaring opgesteld. Met het formuleren van een visie op de nabije toekomst onderbouwen zij het werk van de NIP-sectie Ouderenpsychologie, die als een van de veldpartijen betrokken is bij de advisering aan de regering over de ouderzorg in Coronatijd. Amy van Doormaal, voorzitter van de sectie, zal het advies van ouderenpsychologen daar zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Bij het overleg van de veldpartijen zijn verder betrokken: Actiz, Alzheimer Nederland, LOC, Verenso, V&VN en Zorgthuis.nl.

Ouderenpsychologen vragen aandacht voor persoonsgeoriënteerde zorg, waarbij onzekerheid aanvaardt wordt als behorend tot het leven. Verdere implementatie van de WZD draagt ertoe bij dat vrijheid weer van belangrijke waarde wordt. Voor veel bewoners van verpleeghuizen en hun dierbaren is bovendien aandacht nodig voor het verlies en de pijn van de afgelopen periode. Ondersteuning bij rouw en verwerking moet dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Ook medewerkers hebben tijd en aandacht nodig voor herstel. Zij moeten elkaar weer gaan vinden, weer samenwerken aan de kwaliteit van leven en werken in de verpleeghuizen. Ouderenpsychologen hopen dat het verpleeghuis weer een hechte gemeenschap kan worden, waar ontmoeten, samenwerken, samenleven en delen centraal staan.

Wat kunnen we meenemen van de afgelopen periode, de zogenaamde ‘lessons learned’? Aandacht voor een goede basisgezondheid van bewoners beschermt hen preventief. Dat betekent ruimte voor voldoende buitenlucht, beweging en zinvolle bezigheden en ontmoetingen. We hebben ook geleerd dat er in de zorg voor kwetsbare ouderen tegenstrijdige belangen kunnen zijn, zoals de keuze tussen vrijheid en veiligheid of tussen het individueel en het collectieve belang. Om deze afwegingen goed te kunnen maken, is ethisch en multidisciplinair beraad onmisbaar. Ten slot hebben we innovaties in versneld tempo zien binnenkomen in het verpleeghuis en willen we daarvan uiteraard de positieve resultaten meenemen voor de zorg anno 2021 en voor het verpleeghuis van de toekomst.

Een verkorte versie van het advies is te vinden op de website van het NIP en zal gedeeld worden met de pers. De uitgebreide versie is hier te vinden.

 

 

developed by