woensdag, 19 januari 2022

In een uitgebreid artikel van Anne van der Vorst, Eveline van Velthuijsen, Krystle Penders, Debby Gerritsen, Jos Schols en Hilde Verbeek wordt stil gestaan bij de verschillende facetten van het werk van de psycholoog in het verpleeghuis. De auteurs zijn verbonden aan universitaire netwerken in de ouderenzorg in Nijmegen en Maastricht en  combineren klinisch werk in het verleeghuis met wetenschappelijk onderzoek. Zij omschrijven de veelzijdigheid van het werk, de steeds complexer wordende doelgroep en de creativiteit en het vakmanschap wat dit van de psycholoog vraagt. De auteurs leggen uit dat de focus van de psychologie ligt op kwaliteit van leven en mentaal welbevinden, leunend op inzichten en methodieken uit de positieve psychologie. Ook besteden ze aandacht aan een aantal actuele thema’s rondom de beroepsuitoefening van psychologen in verpleeghuizen:

  • De rol die de psycholoog kan spelen in het delen van wetenschappelijke kennis met collega’s EN het enthousiasmeren tot het samen opzetten van wetenschappelijk onderzoek
  • De mogelijkheden voor het (gedeeld) regiebehandelaarschap door de Gz-psycholoog    
  • De noodzaak van meer goed opgeleide Gz-psychologen binnen de verpleeghuiszorg en dus voldoende opleidingsplaatsen.

Het artikel is zeer de moeite waard om zelf te lezen en te bespreken binnen je vakgroep. Daarnaast bied het artikel ook de mogelijkheid om te verspreiden binnen je organisatie en zo je vakgroep te profileren en in gesprek te gaan met het management over de meerwaarde van psychologen en hoe jullie vakgroep kan bijdragen aan nog betere verpleeghuiszorg. Ook om in gesprek te gaan over nut en noodzaak van een Gz-opleidingsplek binnen jullie organisatie is dit artikel zeker bruikbaar.

Het artikel is hier te vinden:https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/wetenschap/de-meerwaarde-van-de-psycholoog-in-het-verpleegtehuis/ en in de bijlage.

developed by