dinsdag, 20 december 2022

Trimbos-onderzoeker dr. Marieke Kroezen trad op als voorzitter en opende het hybride symposium in de Expo Houten en online, waarbij in totaal zo’n 100 deelnemers aanwezig waren. Na de aftrap was het woord aan Marleen Prins, onderzoeker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij vertelde over de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ (SVNDD) en over de resultaten van het onderzoek dat het Trimbos naar deze interventie uitvoerde. Helaas zijn er geen duidelijk positieve resultaten gemeten, mogelijk is de interventie wel beschermend tegen toename van lijden in de periode na de diagnose.

Vervolgens deelde een cliëntpaar dat heeft deelgenomen aan het onderzoek hun ervaringen per video. Daarop aansluitend gaf Maritza Allewijn een lezing over haar ervaringen met de interventie SVNDD, onder de titel 'Het voelt goed'. Ze benadrukt hoe belangrijk het is een vertrouwensband op te bouwen met het cliëntpaar. Vermijding van pijnlijke onderwerpen ligt altijd op de loer en alleen in een veilige sfeer durven mensen hun zorgen en verdriet te delen. Dat delen werkt verbindend in een periode dat mensen gemakkelijk uit elkaar kunnen groeien. Juist de intimiteit van de eigen woonomgeving helpt bij het bouwen aan vertrouwen. De gz-psycholoog zet veel psychotherapeutische vaardigheden in om de gesprekken aan de hand van de vier thema's in goede banen te leiden.

Het tweede deel van het symposium startte met een interactieve discussie, begeleid door Marieke Kroezen. De deelnemers aan het symposium, zowel online als in Houten, reageerden op een aantal stellingen en gingen hierover met elkaar in gesprek middels de online Mentimeter tool. Veel casemanagers zijn enthousiast, maar lang niet overal zijn goede mogelijkheden om naar gz-psychologen te verwijzen die de interventie kunnen uitvoeren. Idealiter zijn casemanagers, psychologen en SO's samen werkzaam in een MGT, zodat langdurige begeleiding-op-maat in de thuissituatie voor mensen met dementie geborgd is.

Het symposium werd afgesloten met een lezing van Teresa Atkinson, Senior Research Fellow bij de Association for Dementia Studies aan de University of Worcester. Teresa besprak hoe zij binnen hun onderzoeksgroep de verbinding zoeken tussen onderzoek, praktijk en onderwijs op het gebied van persoonsgerichte zorg en mantelzorgondersteuning. Ook vertelde ze over de zogenoemde ‘admiral nurses’ die in Engeland specifiek ingezet worden om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen. Haar terugblik heeft ze vastgelegd in een blog: Different countries, same goals – Association for Dementia Studies Blog

Wil je meer nalezen, ga dan naar de bijlage voor de presentatie of ga via onderstaande link naar de opname van de middag. 

Mini-symposium - Hoe om te gaan met de diagnose dementie?

Wees daarnaast welkom bij een volgende editie van de training voor gz-psychologen en piog’s die we volgend jaar weer op de agenda hebben staan.

developed by