woensdag, 17 mei 2023

Om wat meer te weten te komen over de achtergronden van de orthopedagoog spreken we met Mieke van der Horn. Zij werkt al sinds 2018 in de ouderenzorg, bij verschillende organisaties. Momenteel werkt zij bij Oosterlengte, een zorgorganisatie in Oost-Groningen als manager en orthopedagoog-generalist (OG). 

De opleiding tot OG sluit naadloos aan bij het werk in de ouderenzorg, zo ervaart Mieke. De focus van de opleiding ligt op de context waarin gedrag ontstaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden en behoeften staan centraal. Orthopedagogen zijn gewend om in woonzorginstellingen te werken en daar de teams te coachen, adviezen te geven over dagbesteding, inrichting van gebouwen en nauw samen te werken met familie van bewoners. Het was voor Mieke wel even zoeken naar een goede positie voor de OG in de ouderenzorg. Doen ze nou hetzelfde werk als psychologen, zijn ze als het ware inwisselbaar als gedragskundigen? Of hebben ze een eigen functieprofiel en kunnen ze vanuit die eigen rol ook adviserend zijn voor psychologen? Bij Oosterlengte kiezen ze voor het laatste en werken beide disciplines binnen het Psychosociaal team, waarin ook met collega’s van andere psychosociale disciplines wordt samengewerkt. 

Niet alleen op de werkvloer, in de directe zorg voor cliënten, is de OG een welkome aanvulling met hun eigen expertise en werkwijze. Zij nemen ook ervaring mee als regiebehandelaar en WZD-functionaris. Voor hen misschien vanzelfsprekende rollen als gedragskundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar in de ouderenzorg nog betrekkelijk nieuwe rollen. Daarom zijn we bij de PgD ook heel blij dat Anke Marsman, ook OG, zich inzet als contactpersoon voor de digitale intervisiegroep Regiebehandelaarschap. Omgekeerd kan de OG weer veel leren van de kennis van psychologen, bijvoorbeeld op het gebied van neuropsychologie en diagnostiek. Kortom, een zeer vruchtbare samenwerking! 

Mieke heeft in ieder geval nog één grote wens: dat ook orthopedagogen subsidie kunnen krijgen voor hun opleiding tot orthopedagoog-generalist en daarmee dus toegang tot het BIG-register. Zij hoopt dat als er in het werkveld meer positieve ervaringen zijn in het werken met een OG dit mogelijk zal worden. Tot die tijd is het een kwestie van blijven lobbyen en profileren. Wij wensen de collega’s hiermee veel sterkte en indien mogelijk, dragen we hieraan ook graag een steentje bij. 

Tot slot vragen we Mieke of we nu als PgD altijd moeten spreken van (gz-)psycholoog en/of orthopedagoog(-generalist) of van gedragskundigen. Voor dat laatste pleit zij zeker niet, het dekt de lading van de beider professies eigenlijk helemaal niet. En omwille van de leesbaarheid is iedere keer alles uitschrijven ook niet wenselijk. Dus houden we het even op psycholoog. Maar bij deze de verzekering: ben je orthopedagoog-(generalist)? Van harte welkom bij de PgD!   

developed by