woensdag, 17 mei 2023

Helaas is het voor veel bewoners in het verpleeghuis een luxe. Meer dan 90% van de bewoners blijft gedurende de dag binnen op de afdeling, inactief in een zittende of liggende houding. Het verpleeghuis is een cocon, ontworpen om bewoners "veilig" binnen te houden. Het is tijd om de cocon langzaam te openen en te zien wat voor moois er dan gebeurt. Want wat is eigenlijk het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven en probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis?

Ter voorbereiding van een groot onderzoek in een verpleeghuis van Pieter van Foreest, waar een complexe interventie uitgevoerd wordt bestaande uit de herinrichting van de tuin en de implementatie van tuingebruik in het dagelijks leven van de bewoners, hebben we een systematische review gedaan waarbij we onderzocht hebben wat het effect is van tuingebruik op kwaliteit van leven en probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis.

Na het doorzoeken van 8 elektronische databases, en het screenen van 498 kwantitatieve, kwalitatieve en mixed-methods artikelen die het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven, probleemgedrag, en uitkomsten gerelateerd aan kwaliteit van leven of probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis beschrijven, werden uiteindelijk 19 artikelen geïncludeerd. 

Uit de narratieve synthese van de resultaten van de studies kwamen 3 type interventies naar voren:
1.    interventies m.b.t. de evaluatie van effecten van specifiek ontworpen verpleeghuistuinen, 
2.    deelname van mensen met dementie aan buitenactiviteiten
3.    andere interventies zoals tuinbezoek, seizoenseffecten, en toegang tot de tuin

Deze eerste studies met betrekking tot dit onderwerp laten zien dat tuingebruik positieve effecten heeft op kwaliteit van leven, probleemgedrag en slaap, stemming, en stress van mensen met dementie in het verpleeghuis. En dat zonder bijwerkingen! 

Opvallend was dat de meeste studies zich voornamelijk focussen op de evaluatie van effecten van specifiek ontworpen tuinen. De vraag is echter of deze interventie voldoende en adequaat is, of dat de complexiteit van dementie en de zorgomgeving van deze doelgroep een meer complexe interventie nodig heeft wat ook sociale en organisatorische aspecten includeert. 

En precies zo’n complexe interventie wordt op dit moment uitgevoerd. We verwachten volgend jaar de eerste artikelen hierover te kunnen publiceren, maar hou in de tussentijd mijn LinkedIn in de gaten!

Op naar een groene revolutie! 

Het volledige artikel kun je hier of in de bijlage lezen

developed by