woensdag, 7 juni 2023

Mensen met een gerontopsychiatrische aandoening die in een verpleeghuis wonen, hebben een specifieke benadering en begeleiding nodig met als kerndoel het bevorderen van welbevinden.

Een aantal jaar geleden heeft Elja van der Wolf (psycholoog) tijdens haar promotietraject een vragenlijst ontwikkeld om het welbevinden van deze groep bewoners in kaart te brengen. Zij ontwikkelde de vragenlijst LWIG (Laurens Wellbeing Inventory for Gerontopsychiatry) die in gesprek met een bewoner afgenomen kan worden. De lijst brengt het welbevinden op verschillende domeinen in kaart: fysiek welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden.De LWIG is goed gevalideerd en wordt in verschillende verpleeghuizen op de GP-afdelingen toegepast. 
 
Om de kennis te vergroten over de manieren waarop de LWIG kan worden ingezet, hebben een aantal organisaties (Aafje, Atlant, Attent, Laurens) in samenwerking met Elja van der Wolf verder onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de LWIG bij GP en GP+ bewoners. 
 
Nieuwsgierig? 
Nieuwsgierig naar de ervaringen van zowel zorgprofessionals als bewoners, de tijd die het afnemen kost, door wie de vragenlijst het beste afgenomen kan worden of welke praktische zaken (positief en negatief) naar voren kwamen tijdens het onderzoek? Lees dan de eindrapportage “Toepasbaarheid LWIG”.

 

developed by