woensdag, 1 mei 2024

In de ouderenzorg hebben we regelmatig te maken met ouderen met persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsproblematiek op latere leeftijd en we weten inmiddels dat behandeling hiervan goed mogelijk is. Meer informatie hierover vind je ook in het kennisdossier persoonlijkheidsproblematiek.Toch zijn ouderen nog steeds ondervertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek. Meer onderzoek is gewenst om nog beter aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften en kenmerken van ouderen en hun context. 

Vanuit PersonaCura / GGz Breburg, in samenwerking met Mondriaan, Tilburg University en de Vrije Universiteit Brussel, wordt een studie gedaan om onderzoeksprioriteiten op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in kaart te brengen. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van cliëntvertegenwoordigers, naasten en zorgverleners.

In de eerste ronde van dit onderzoek is er een open vraag gesteld om thema's voor wetenschappelijk onderzoek te verzamelen. De vragenlijst is ingevuld door 45 deelnemers. De antwoorden van deze deelnemers zijn geanalyseerd en vertaald naar onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn vervolgens in een stuurgroep met zorgverleners en clëntvertegenwoordigers verder aangescherpt. Het resultaat: een lijst van 31 onderzoeksvragen.

Inmiddels is gestart met de tweede ronde van het onderzoek, waarin gevraagd wordt om de tien vragen te selecteren die een absolute onderzoeksprioriteit zijn op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en - problematiek bij ouderen. Daarom de vraag aan jullie om deze vragenlijst in te vullen en/of onder de aandacht te brengen van ouderen (60+) die een persoonlijkheidsstoornis hebben of hadden, naastbetrokkenen van bovengenoemde persoon of zorgverleners of onderzoekers die werken met deze doelgroep.

De onderzoekers willen heel graag dat er vanuit het veld wordt mee gedacht. Daarnaast is het mooi om ook het perspectief vanuit de VVT sector goed naar voren te brengen dus je mag de link ook delen met andere disciplines binnen je organisatie of ouderen/naasten waarvan je denkt dat die hier ook over mee willen en kunnen denken.

De vragenlijst vind je hier: http://link.webropol.com/s/onderzoeksagendapss2

developed by