woensdag, 1 mei 2024

Psychologen en orthopedagogen krijgen regelmatig de vraag over een bewoner van het verpleeghuis: is hier sprake van een depressie? Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar is lang niet altijd ook gemakkelijk te beantwoorden. Want hoe moeten we de signalen eigenlijk interpreteren? En wie stelt die vraag en met welk doel? Nog te vaak is er de hoop dat behandeling met een antidepressivum een snel en afdoende antwoord is. Maar onderzoek en richtlijnen geven aan dat dit vaak niet het geval is.

Gelukkig is er al jaren geleden door het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) een mooi multidisciplinair zorgprogramma ontwikkeld en getoetst op effectiviteit. Dat programma, Doen bij Depressie, geeft precies aan welke stappen genomen moeten worden om een depressie bij een bewoner van een verpleeghuis op te sporen en te behandelen.

Op de website van het UKON-netwerk lezen we: ‘Gemiddeld heeft zo’n 30% van alle verpleeghuisbewoners een depressie, veel meer dan thuiswonende ouderen. Depressie heeft allerlei negatieve gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Het opsporen en behandelen van depressie is dus erg belangrijk. Toch worden symptomen vaak niet opgemerkt. Zorgmedewerkers weten dikwijls niet waarop ze moeten letten en depressieverschijnselen kunnen op symptomen van andere aandoeningen lijken, zoals dementie, diabetes en hart- en vaatziekten. Het zorgprogramma Doen bij Depressie kan hier uitkomst bieden.’

Het zorgprogramma laat zien dat er belangrijke niet-medicamenteuze therapeutische mogelijkheden zijn om bewoners van verpleeghuizen met depressieve symptomen te behandelen. Ook leer je via Doen bij Depressie om met verschillende disciplines gezamenlijk te werken aan verbetering van stemming en dus kwaliteit van leven en gezondheid.

De (gz-)psycholoog of orthopedagoog speelt uiteraard een belangrijke rol in dit multidisciplinaire zorgprogramma. Daarom raden we alle collega’s aan de training te volgen die de PgD in samenwerking met het UKON organiseert. De docenten zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de interventie en dus gepokt en gemazeld op dit domein. De training van anderhalve dag is praktisch van opzet. In evaluaties geven eerdere deelnemers aan direct na het volgen ervan met Doen bij Depressie aan de slag te kunnen.

De training zal in het najaar van 2024 weer georganiseerd worden, in samenwerking met het UKON. Houd dus onze website in de gaten! 

 

 

 

 

developed by