dinsdag, 12 oktober 2021

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Talma Urk, Woonzorg Flevoland en Coloriet zijn de initiatiefnemers voor GOP-Flevoland. Ze werken intensief samen met de gecontracteerde en geïnteresseerde stageopleidingspartners Ziekenhuis St Jansdal, GGZ Centraal Flevoland, Zorggroep Almere, Molemann Mental Health en Merem Medische Revalidatie. Samen willen zij tot 2025 jaarlijks drie tot vier PIOG’s (psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog) opleiden.

Brede samenwerking

‘De samenwerking is zo uniek omdat GZ-psychologen meestal binnen 1 organisatie hun opleiding volgen. Omdat we een brede samenwerking hebben met zowel organisaties in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie als ziekenhuiszorg kunnen we GZ-psychologen in opleiding in Flevoland veel variatie bieden’, vertelt Aukje Reinders, bestuurder van zorgorganisatie Coloriet en penvoerder van het project duurzame medische zorg.

‘Dankzij alle samenwerkingspartners kunnen we hen beter en intensiever begeleiden en ontstaat er een aantrekkelijk leerklimaat met een brede variatie aan erkende stages. Het opleiden van GZ-psychologen is vooral belangrijk omdat we onze cliënten van nu en de toekomst professionele ondersteuning en begeleiding willen blijven bieden’, legt ze uit.

De postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog wordt verzorgd door PPO Groningen. ‘We zijn erg blij dat we met PPO deze mooie opleiding mogen starten. Door samen te werken en opleidingsplaatsen te creëren kunnen we ons beter voorbereiden op de toenemende zorgvraag in onze regio,’ vertellen Danielle Groenewoud en Lindy Hartman, beiden GZ-psycholoog en praktijkopleider.

Vergrijzing

Het tekort aan GZ-psychologen komt onder andere doordat het aantal ouderen groeit. Ook neemt de complexiteit van de zorg toe en zien we meer ouderen die problemen hebben op het gebied van cognitie (denken, geheugenproblemen, moeite met plannen en organiseren). Daarnaast verschuift de aandacht van medische zorg naar aandacht voor welzijn en mentale gezondheid.  

Jan Hendriks van de AscieGroup en procesbegeleider: ‘In Flevoland denken én werken we samen en daar mogen we trots op zijn. Dit initiatief is voor vele ouderenzorgorganisaties een inspirerend voorbeeld.’

Card image cap
door: Lindy Hartman
op: 12 oktober 2021
developed by