woensdag, 17 mei 2023

Als psycholoog werkend in de gezondheidszorg hebben we te maken met wet- en regelgeving waar wij ons aan moeten houden bij het uitvoeren van ons werk. Via de kennismakelaar komen met enige regelmaat vragen langs over dit thema. Denk hierbij aan vragen rondom toestemming voor het delen van een NPO, dossiervoering bij multidisciplinaire samenwerking, het al dan niet ondertekenen van verslagen van een masterpsycholoog of de verantwoordelijkheden van een PIOG. Het is mooi om te zien dat psychologen zich deze vragen stellen en op zoek gaan naar informatie over hoe dit zit. Je wilt het graag goed doen, maar de vertaling van wet- en regelgeving naar de praktijk van de (ouderen)psycholoog kan knap lastig zijn.

Het NIP heeft daarom een wegwijzer ontwikkeld. Dit is een praktische en leesbare uitwerking van de wetten en regels waar je als psycholoog te maken hebt en die bedoeld is om hierbij te ondersteunen. De wegwijzer kan je helpen om een antwoord te vinden op de vragen waar je in de praktijk tegenaanloopt. Het document is vorm gegeven volgens herkenbare thema’s en daarbinnen wordt een onderverdeling gemaakt naar meer specifieke onderwerpen. De handreiking is hier te vinden.

De sectie ouderenpsychologie van het NIP organiseert rondom het thema beroepsethiek een lunch webinar op 25 mei en een interactieve sessie op 9 juni waarin specifiek stilgestaan wordt bij de vragen waar psychologen werkzaam in de ouderenzorg tegenaan lopen. Heel mooi dat er op deze manier extra aandacht besteed wordt aan dit onderwerp, toegespitst op de ouderenzorg! Wil je hier aan deelnemen? Hier vind je meer informatie over deze bijeenkomsten.

developed by