woensdag, 14 juni 2023

Hannah heeft aan de KU Leuven een Bachelorsdiploma in Psychologie en een Masterdiploma in Klinische en Gezondheidspsychologie behaald. Ze was als PhD-student verbonden aan het Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht en werkte mee aan het Interdisciplinary Network for Dementia Using Current Technology (INDUCT) project. In dit kader onderzocht zij de toepassing van een aantal effectieve eHealth applicaties voor mantelzorgers van mensen met dementie. Dit zijn online platforms om mantelzorgers te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een online agenda om de zorg af te stemmen, of een online cursus met tips over hoe om te gaan met de nieuwe taken van een mantelzorger van iemand met dementie. Jammer genoeg blijken er maar weinig van deze applicaties ook daadwerkelijk door mantelzorgers gebruikt te worden in de praktijk. Met haar onderzoek heeft Hannah de factoren in kaart gebracht die bepalen of dergelijke applicaties al dan niet hun weg vinden van onderzoek naar praktijk.

Inmiddels werkt en woont Hannah in Brussel, maar dankzij technologie kan zij toch onze spreker zijn op de studiemiddag: E-health: (n)iets voor psychologen op woensdag 27 september. Van haar kunnen we leren wat er nodig is voor succesvolle en duurzame implementatie van e-health in de gezondheidszorg.

Frank Driessen, psycholoog i.o. tot GZ psycholoog & Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. bij Novicare, is initiatiefnemer en ambassadeur voor dit thema. Hij vindt het tijd dat we in beweging komen, het heft in eigen handen nemen en zelf bedenken wat echte nuttige toepassingen zijn en hoe deze te ontwikkelen en implementeren in ons dagelijks werk. We hopen een enthousiaste groep voorlopers en buiten-de-paden denkers te trekken die mogelijkheden zien en hun krachten willen bundelen. Dus: meld je hier aan en denk mee!

developed by