woensdag, 21 juni 2023

In 2022 heeft de PgD tweemaal een studiemiddag gehouden over het werken met thuiswonende cliënten via de regeling GZSP. Deze regeling is bedoeld voor mensen die leven met een chronische aandoening met als doel hen te ondersteunen zo lang mogelijk thuis te wonen, met goede kwaliteit van leven. 

Tijdens die bijeenkomst bleek dat veel collega’s zowel inhoudelijke als praktische vragen hadden over de uitvoering hiervan. Bianca van Delft (GZ-psycholoog bij Topaz) en Amy van Doormaal (GZ-psycholoog, vakgroep coördinator bij Surplus en voorzitter van de NIP-sectie Ouderenpsychologie) deelden toen met veel enthousiasme hun kennis over en ervaring met werken in de GZSP. Zij vertelden ook over de meerwaarde en preventieve werking die de betrokkenheid van het multidisciplinaire team in de thuissituatie kan hebben. Het door psychologen buiten de muren van het verpleeghuis werken is echt een waardevolle aanvulling op onze werkzaamheden in het verpleeghuis. 

Het is dan ook fijn om te kunnen melden dat deze maand (juni 2023) de herziene versie van de handreiking extramuraal werken door de Gz-psycholoog is verschenen. Hierin staat alle informatie over extramurale behandeling overzichtelijk bij elkaar. Er wordt o.a. stilgestaan bij randvoorwaarden, de rol en het gewenste deskundigheidsniveau van de regiebehandelaar, een beslisboom voor de inzet van extramurale behandeling door de psycholoog, het onderscheid tussen behandeling en dagbesteding, verwijzingen naar achterliggende documenten waar aanvullende informatie te vinden is. Ook de mogelijkheden om extramurale behandeling te kunnen bieden binnen de WLZ, wanneer er sprake is van een MPT of een VPT, worden besproken. 

Hopelijk werkt de handreiking drempelverlagend waardoor nog meer collega's ook buiten de muren van het verpleeghuis gaan werken en kunnen we zo een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen met een chronische aandoening. 

De handreiking is hier te vinden
 

developed by