Activiteiten

De PgD bestaat uit een grote groep samenwerkende psychologen, die zich allen specialiseren in ouderenzorg binnen de VVT sector. De PgD bundelt kennis en vaardigheden van deze psychologen. Hierdoor kunnen zij zich verder ontplooien en gezamenlijk expertise ontwikkelen en uitdragen.

De PgD biedt een kennisnetwerk met vraagbaakfunctie, praktijkgerichte studiemiddagen en cursussen, supervisie en een kennisbank. Op aanvraag kan de PgD ook praktijkgericht onderzoek ondersteunen en advies uitbrengen op het gebied van psychologische aspecten van de zorg voor ouderen.

Lees hierover meer op de pagina's Kennisnetwerk, Scholing en supervisie & Service. Op de dienstverlening van de PgD zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Ga voor meer informatie naar Over de PgD > lidmaatschap.