Webinar probleemgedrag: angst en apathie in tijden van Corona

De gevolgen van de Corona-maatregelen van het voorjaar 2020 ebben nog na in de verpleeghuizen, terwijl de tweede golf alweer over hen heen komt. Onderzoeken van onder meer Universitair Kennisnetwerk Ouderen Nijmegen en het Trimbos Instituut signaleren een toename van gedragsproblemen bij bewoners in deze periode.

CCE, de NIP-sectie Ouderenpsychologie en de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg slaan de handen ineen zodat probleemgedrag in zorginstellingen, beter herkend, begeleid en behandeld wordt en organiseren gezamenlijk een webinar op donderdagvond 19 november aanstaande waarin stilgestaan wordt bij de resultaten van bovenstaande onderzoeken en de richtlijn probleemgedrag bij dementie.

Dit webinar is bijzonder geschikt voor (gz-)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundige specialisten. Lees meer op de website van het NIP en schrijf je daar ook meteen in. Zie verder: https://vimeo.com/476020069